tiistai 16. toukokuuta 2017

Opinnäytetyön aloittaminen

Ennen valmistumista jokaisen opiskelijan on tehtävä opinnäytetyö. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä. 10 pistettä tulee opinnäytetyön raportoinnista ja 5 pistettä opinnäytetyön käynnistämisestä. Opinnäytetyö arvioidaan samalla asteikolla kuin kokeet ja kurssitkin eli yhdestä viiteen. Opinnäytetyön voi tehdä yksin tai parityönä. Yksilötyö on kuitenkin suositumpi, sillä parityöhön vaaditaan luonnollisestikin enemmän.

Hyvät työelämävalmiudet 3

Hyvät työelämävalmiudet 3 kurssi valmentaa opinnäytetyön kirjoittamiseen valmistautumista. Kurssi alkaa kolmannen vuoden alussa ja kestää aina kolmannen vuoden loppuun saakka. Kurssilla kerrotaan mitä opinnäytetyön tekeminen vaatii ja siellä myös tehdään tehtäviä, jotka auttavat ymmärtämään millainen opinnäytetyön tulisi olla, esimerkiksi lukemalla ja arvioimalla vanhoja opinnäytetöitä. Tämän lisäksi oman ohjaavan opettajan kanssa osallistutaan kehityskeskusteluun, jossa voi samalla kysyä, jos opinnäytetyössä tai sen aloituksessa on jotain ongelmia.

Valitsemani kirja Htv 3 kirjaesseetä varten

Opinnäytetyön aiheen etsiminen

Aiheen voi saada esimerkiksi harjoittelupaikasta tai myös etsiä muualta. Itsellä ei vielä aihetta ole, mutta haku on käynnissä. Lisäksi kannattaa seurata TAMKin sähköpostia, sillä opettajat/opinto-ohjaajat lähettävät oppilaille opinnäytetyön aiheita. Aiheen ei myöskään tarvitse olla mistään yrityksestä, mutta se on yleisesti suositellumpi tapa tehdä opinnäytetyö, kuin että itse keksii aiheen. Kun aihe on valmiina, niin ensimmäinen askel on käydä hyväksyttämässä aihe koulutuspäälliköllä tai hänen määrämällä henkilöllä.

Taustatutkimuksen tekeminen

Vaikka itselläni tosiaan ei vielä ole kokemusta opinnäytetyön kirjoittamisesta, niin sen verran kuitenkin tiedän, että taustatutkimuksen tekemiseen menee enemmän aikaa kuin uskoisikaan. Materiaalien etsiminen ja läpilukeminen ja mahdolliset haastattelut sekä kyselyt ja niiden kirjoittaminen ylös ei ole nopea homma. Kannattaa siis varata taustatutkimuksen tekemiseen kunnolla aikaa, jotta itse kirjoittamisen kanssa ei tule kiire ja lopputuloksesta tulee paras mahdollinen.