keskiviikko 24. toukokuuta 2017

AMK-opiskelijan opintoraha pienenee yli 25 %

Syksyllä 1.8.2017 alkaen opintotuen asumislisä lakkautetaan ja opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. 
Asumistukea voi hakea toukokuun loppupuolella, mutta se on muistettava hakea, koska asumislisä lakkautuu automaattisesti!!

Kun kirjoittaa Googleen  hakusanalla opintotuen muutos, saa paljon tietoa uudistuksesta. Rahallisesti osa voittaa ja osa häviää. Uudistuksesta on myös muutama hyötykin.

Uudistuksesta löytyy paljon tietoa hakemalla. Moni hyötyy, moni häviää

Eniten uudistuksesta hyötyy: Opiskelija, joka maksaa yksiöstään vuokraa vähintään 508,00 euroa, saisi tulevaisuudessa siihen yleistä asumistukea maksimimäärän eli 406,40 euroa kuukaudessa – eli yli 200 euroa enemmän nykyisen 201,60 euron asumistukeen verrattuna.

Mutta..... yleinen asumistuki lisää opiskelijan kuukausituloja huomattavasti, joten työnteko ei välttämättä kannata.Yleisen asumistuen suuruus pienenee sitä mukaa, mitä enemmän tuloja henkilöllä – eli tulevaisuudessa myös opiskelijalla – on.
 
Eniten uudistuksessa häviää: Opiskelija, jonka puoliso on työelämässä. Aiemmin puolison tuet eivät vaikuttaneet opiskelijan asumistuen suuruuteen, mutta jatkossa ne voivat syödä opiskelijan asumistukioikeuden kokonaan.

 Muutoksen plussat ja miinukset:

- Korkeakouluopiskelijoiden opintoraha laskee 250,28 euroon kuukaudessa (aiemmin 337 euroa /kk).

- Korkeakouluopintojen maksimitukiaika laskee 54 tukikuukauteen (aiemmin 64 kk)

- Opintolainahyvitys laskee 40 %:stä 30 %:een   (2500 €:n ylittävältä osalta)

+ Opintolainan valtiontakauksen maksimimäärä nousee 650 euroon kuukaudessa (aiemmin 400 euroa /kk)

+ Opintotukeen vaikuttavien tulojen rajat sidotaan ansiotasoindeksiin (Kuitenkin indeksin ollessa negatiivinen, tulorajat eivät laske!)

+ Takaisin perittävän opintotuen korotus laskee 7,5 prosenttiin (aiemmin 15 %)
Kela on arvioinut Yle Uutisille, että 40 000 opiskelijaa menettää kokonaan asumiseen tarkoitetun tuen, 27 000 opiskelijan tuki pienenee ja 100 000 opiskelijan tuki kasvaa.


Olen itse hyvillä vesillä asian kanssa siinä mielessä, että maksan asunnostani vuokraa ainoastaan 415 €, joten saatan jäädä voitolle tuen suhteen. Tosin teen töitä opintojen ohella, ja nyt kun nämä asumistuet lasketaan tuloina, niin tulot alentavat asumistukea.

Kokeilin Kelan Yleisen asumistuen laskurilla paljonko asumistukeni tulisi olemaan, ja sain vastaukseksi 312 €. Eli saisin Opintotuen 250,28 € + asumistuki 312 € = 562,28 €

Laitoin palkkoihin 700 € ja opintotukeen 250,28 €, vuokra oli sen 415 €
Kokeilin paljon tuki muuttuu, jos saan palkkaa esim. 800 €/kk, niin asumistuki laski vain 18 €. Eli aivan hyvin pystyy käymään töissä samalla, laskurin mukaan ainakin, kuitenkaan ei kovinkaan useasti tulot ylitä 700 €/kk.

Kehotan käydä kelan sivuilla laskeskelemassa laskurilla arviota, tietää vähän mitä on tulossa :)

tiistai 16. toukokuuta 2017

Opinnäytetyön aloittaminen

Ennen valmistumista jokaisen opiskelijan on tehtävä opinnäytetyö. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä. 10 pistettä tulee opinnäytetyön raportoinnista ja 5 pistettä opinnäytetyön käynnistämisestä. Opinnäytetyö arvioidaan samalla asteikolla kuin kokeet ja kurssitkin eli yhdestä viiteen. Opinnäytetyön voi tehdä yksin tai parityönä. Yksilötyö on kuitenkin suositumpi, sillä parityöhön vaaditaan luonnollisestikin enemmän.

Hyvät työelämävalmiudet 3

Hyvät työelämävalmiudet 3 kurssi valmentaa opinnäytetyön kirjoittamiseen valmistautumista. Kurssi alkaa kolmannen vuoden alussa ja kestää aina kolmannen vuoden loppuun saakka. Kurssilla kerrotaan mitä opinnäytetyön tekeminen vaatii ja siellä myös tehdään tehtäviä, jotka auttavat ymmärtämään millainen opinnäytetyön tulisi olla, esimerkiksi lukemalla ja arvioimalla vanhoja opinnäytetöitä. Tämän lisäksi oman ohjaavan opettajan kanssa osallistutaan kehityskeskusteluun, jossa voi samalla kysyä, jos opinnäytetyössä tai sen aloituksessa on jotain ongelmia.

Valitsemani kirja Htv 3 kirjaesseetä varten

Opinnäytetyön aiheen etsiminen

Aiheen voi saada esimerkiksi harjoittelupaikasta tai myös etsiä muualta. Itsellä ei vielä aihetta ole, mutta haku on käynnissä. Lisäksi kannattaa seurata TAMKin sähköpostia, sillä opettajat/opinto-ohjaajat lähettävät oppilaille opinnäytetyön aiheita. Aiheen ei myöskään tarvitse olla mistään yrityksestä, mutta se on yleisesti suositellumpi tapa tehdä opinnäytetyö, kuin että itse keksii aiheen. Kun aihe on valmiina, niin ensimmäinen askel on käydä hyväksyttämässä aihe koulutuspäälliköllä tai hänen määrämällä henkilöllä.

Taustatutkimuksen tekeminen

Vaikka itselläni tosiaan ei vielä ole kokemusta opinnäytetyön kirjoittamisesta, niin sen verran kuitenkin tiedän, että taustatutkimuksen tekemiseen menee enemmän aikaa kuin uskoisikaan. Materiaalien etsiminen ja läpilukeminen ja mahdolliset haastattelut sekä kyselyt ja niiden kirjoittaminen ylös ei ole nopea homma. Kannattaa siis varata taustatutkimuksen tekemiseen kunnolla aikaa, jotta itse kirjoittamisen kanssa ei tule kiire ja lopputuloksesta tulee paras mahdollinen.

perjantai 12. toukokuuta 2017

Työharjoittelu osana liiketalouden opintojaHarjoittelu on osana liiketalouden tutkintoa ja se on kaikille pakollinen suoritettava. Opintopisteitä harjoittelusta tulee kertyä 30. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tehtyä tuntia. Jos harjoittelun suorittaa täyspäiväisenä niin kuukausia kertyy noin 5.  Harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai myös ulkomailla. 

Mitä hyötyä on harjoittelusta?

Harjoittelu saattaa joistain tuntua vain pakollisesta suoritettavalta, mutta oikealla asenteella se on paljon muutakin. Harjoittelu on opiskelijalle itselle hieno tilaisuus nähdä millaista työtä voi mahdollisesti tehdä valmistumisen jälkeen. Se usein avaakin ovia työelämään, joko jatkamalla samassa paikassa valmistumisen jälkeen tai hakemalla uutta työpaikkaa apunaan ansioluettelossa oleva työharjoittelupaikan merkintä. Harjoittelupaikan kautta voi myös saada itsellensä opinnäytetyön aiheen.

Harjoittelu on siis jotain mistä kannattaa ottaa kaikki irti. Valitse sellainen työpaikka missä työskenteleminen oikeasti kiinnostaa ja mistä on hyötyä tulevaisuuden kannalta. Totta kai kaikenlainen työkokemus on hyvästä ja avartaa, mutta en suosittele valitsemaan työpaikkaa, vaikka se olisi mahdollisesti helpommin saatavilla, josta jo valmiiksi tiedostaa, ettei se ole yhtään oma juttu tai ettei sitä tule jatkossa tekemään.

Mistä harjoittelu koostuu?

Harjoittelu koostuu kahdesta 2,5 kk:n vaiheesta. Ensimmäisen vaiheen työ voi olla hieman ”tavallisempaa”, mutta toisessa vaiheessa työn tulisi sisältää jo hieman haastavampia työtehtäviä ja jotain missä liiketalouden opiskelija pystyy hyödyntämään koulussa oppimaansa. Molemmat vaiheet ovat 15 opintopisteen verran, eli yhteensä 30 opintopistettä. Vaiheet voi tehdä joko samassa tai eri työpaikassa, riippuen omasta tahdosta tai työpaikan tarjoamista mahdollisuuksista myös haastavampiin työtehtäviin. Vaiheita ei siis tarvitse suorittaa heti peräkkäin. Itsellä tarkoituksena on suorittaa vaiheet eri paikoissa, jotta saan mahdollisimman paljon erilaista työkokemusta. 

Koululta saatava esite minkä voi antaa työnantajalle


Saako harjoittelusta palkkaa?


Jos joitain huonoa sanoisin harjoittelusta, niin on valitettavan yleistä, että useat työpaikat eivät tarjoa palkkaa tehdystä työstä, koska olet työpaikalla oppimassa ja harjoittelijalle palkanmaksu ei ole pakollista. Yleensä palkattomassa harjoittelussa saa esimerkiksi ilmaisen lounaan, mutta ei se ole paljon mitään siihen nähden, että normaalisti tehdystä työstä saisi maksun.  Vain nimike ”harjoittelija” saattaa viedä tämän etuuden pois, vaikka työ olisi täysin samanlaista, mitä muut tekevät. Toiset työpaikat saattavat maksaa pienen korvauksen tehdystä työstä (esim. 400€/kk) ja on sekin tyhjää parempi, mutta mielestäni harjoittelija tulisi olla oikeutettu edes lähtötason palkkaan. Koulu kyllä kannustaa työpaikkoja maksamaan korvausta tehdystä työstä, mutta se ei ole mikään edellytys. Etenkin Tampereella, kun kilpailu harjoittelupaikoista on kovaa, ei ehkä ole vara valita ottaisiko harjoittelupaikan josta saa tai ei saa korvausta.

Itsellä opiskelijana ei olisi vara olla kesää palkattomassa työssä, joten siksi hoidan harjoittelun muuna ajankohtana. Harjoittelun ensimmäisen suositellaan alkavaksi esimerkiksi toisella vuodella, jotta työssä pystyy hyödyntämään oppimaansa. Toisen vaiheen voi tehdä siihen perään, jos ajankohta on sopiva tai myös myöhemmin.

torstai 11. toukokuuta 2017

Siirto-opiskelijanaMiksi hain siirtoa?

Nyt olen kolmannen vuoden opiskelijana, mutta Tampereella opiskelen vasta toista vuotta. Ensimmäisen vuoden suoritin Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Viihdyin Mikkelissä ja koulu oli todella hyvä, mutta sijainti ei oikein miellyttänyt. Olen kotoisin Hämeenlinnasta ja sinne Mikkelistä on junalla noin kolmen tunnin matka, joten harvemmin ainakaan mitään päiväreissuja ei tullut sinne tehtyä. 

Tampere on paikka, minne tiesin, että tulevaisuudessa haluan asumaan ja työskentelemään, joten oli myös helpompaa, että suorittaisin opintonikin siellä. Opintoihin sisältyvän harjoittelun ja kesätöiden kautta on helpompi päästä Tampereen työpaikkoihin kiinni valmistumisen jälkeen.


Liiketalouden opiskelijioden haalarit MAMK

Siirtyvänä opiskelijana oleminen

Siirtyvinä opiskelijoina osallistuimme orientaatioviikoille aloittavien kanssa, sillä tarvitsimme opastuksen koulun käytäntöihin ja käytettyihin ohjelmistoihin/nettisivuihin. Pääsimme myös osallistumaan opiskelijatapahtumiin, jotka oli tarkoitettu uusille ykkösille, sillä luonnollisesti emme ensimmäisenä vuotena päässyt mukaan. Tällöin saimme siis tutustua myös aloittaviin opiskelijoihin, mikä mielestäni oli todella mukavaa. 

Tietysti helpompaa tutustumisen kannalta olisi aloittaa muiden luokkalaisten kanssa samaan aikaan, sillä nyt siirtyessä toiselle luokalle muut tunsivat jo toisensa ensimmäiseltä vuodelta. Kuitenkin siirto-opiskelijat laitettiin melkein kaikki samalle luokalle, joten meistä tuli oma kaveriporukkamme. Huomasi kyllä, että siirtyvät opiskelijat ja muu luokka ovat välillä tunneilla hieman omissa porukoissaan, mutta en koe sitä ongelmaksi ja kaikki ovat kuitenkin ottaneet siirtyvät opiskelijat hyvin mukaan.


Liiketalouden opiskelijioden haalarit TAMK

Hakemisen prosessi

Siirtohaku tapahtui niin, että kevään aikana määräaikaan mennessä täytin TAMKin nettisivuilla siirtohakemuslomakkeen. Hakemuksessa kysyttiin mm. perusteluja sille miksi haluaa hakea siirtoa toiseen kouluun. Oleellisinta kuitenkin hyväksynnän kannalta on opintojen edistyminen ajallaan, opintomenestys sekä se kuinka hyvin suoritetut kurssit pystytään hyväksi lukemaan. Opintojen eri koulujen välillä tulee siis sisällöllisesti vastata mahdollisimman paljon toisiaan.

Nyt kun olen TAMKiin päässyt ja opiskellut yli vuoden, niin olen kyllä todella tyytyväinen. TAMK on suosituimpia ammattikorkeakouluja ja on todella hienoa, että olen päässyt tänne opiskelemaan. Mikkelikin, kuten jo aikaisemmin mainitsin, on todella hyvä koulu, mutta loppujen lopuksi se oli vähän turhan kaunana.

keskiviikko 10. toukokuuta 2017

Opintomatka Pietarissa


Pietari 24.-28.4.2017

Kuusi onnekasta liiketalouden opiskelijaa pääsivät tutustumaan keväiseen Pietariin TAMKin järjestämällä opintomatkalla. Kurssin tarkoituksena oli tutustuttaa pietarilaiset opiskelijat meille jo entuudestaan tuttuun Business Model Canvasiin ja oppia työskentelemään venäläisessä kulttuurissa.

Matka

Matka Pietariin kesti noin 6 tuntia. Lähdimme Tampereen rautatieasemalta klo 9 ja vaihdoimme Tikkurilassa kohti Pietaria. Pietarin päässä meitä vastassa oli valmiiksi maksettu taksikyyti, jolla menimme hotellille Nevsky Beregiin.

Hotelli Nevsky Bereg


Forestry and Forest Industry Saint Petersburg State Forest Technical University -yliopisto

Yliopisto sijaitsi vähän matkan päässä hotelliltamme, mutta pääsimme sinne nopeasti ja vaivattomasti metrolla lähimmälle asemalle.
Paikallisista opiskelijoista suuri osa opiskeli metsätaloutta, mutta joukossa oli myös kauppatieteiden opiskelijoita. Jokainen päivä alkoi Tainan ja Tiinan johdolla lyhyellä luennolla, jossa kävimme läpi teoriaa.Opiskeluryhmä koulun edustalla


Business Modell Canvas

Ensimmäisenä koulupäivänä käytimme aamupäivän toisiimme tutustumiseen tekemällä pienen esittelukierroksen ja sitten jakauduttiin ryhmiin opettajien valitsemana.  Jo piakkoin pääsimme kehittelemään liikeideaamme, jota lähtisimme kehittämään Business Model Canvasin avulla. Ryhmämme oli eri mieltä bisnessideasta, joten päätimme yhdistellä ideoita niin, että se miellytti kaikkia. Tiimit kehittelivät myös yritykselleen nimen, logon sekä sloganin. Yksi ryhmistä lähti kehittämään Venäjän matkailua kehittävää puhelinsovellusta, toinen terveellisiä smoothieta myyvää yritystä ja kolmas maatilamatkailun Pietarin keskustaan tuovaa kahvilaa.

Meillä oli vain kolme päivää aikaa kehitellä yritysideat ja kaikki siihen liittyvä. Aluksi tuntui, että tuleekohan tästä mitään, mutta kun vauhtiin päästiin, niin siitähän tuli todella hyvä! Canvasin lisäksi teimme laskelmia, joiden avulla mietimme aloituspääomaa ensimmäisille kolmelle yrityskuukaudelle. Erilaisten laskelmien tekeminen oli varmasti prosessin vaativin osuus, koska jouduttiin realistisesti miettimään mitä kukin asia tulisi maksamaan. Teimme myös SWOT-analyysin, jossa mietimme mielikuvitusyrityksemme vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Torstaina, eli viimeisenä opiskelupäivänä esittelimme nämä liiketoimintasuunnitelmat muille ryhmille, ja he saivat esittää yritysideaan kohdistuvia kysymyksiä sekä mahdollisia kehittämisideoita.

Yksi ryhmistä työntouhussa


Business Modell Canvas ja SWOT -presentaatio meneillään

Business Modell Canvas ja SWOT -esitys


Vapaa-aika

Ensimmäisenä iltana vierailimme paikallisessa Singer-kahvilaravintolassa. Täällä pääsimme heti venäläisen ruoan makuun, kun osa tilasi syödäkseen perinteisiä blinejä ja borssikeittoa. Itse en ollut kyseisiä ruokia koskaan ennen maistanut tai edes kuullut mitä ne ovat. Tietysti uteliaisuudesta oli tilattava paikallista herkkua. Ja oli erittäin maukasta, vaikka makuhermoille aivan uutta:) Kävimme myös ihailemassa upeaa ja kuuluisaa Kristuksen ylösnousemuksen katedraalia, joka tunnetaan nimellä verikirkko. Takaisin hotellille kävellessämme ihailtiin kaupunkia ja poikettiin mm. ostosteskuksessa, joka oli todella hieno ja erilainen.
Singer kahvilaravintolassa kaviaariblinejä

Lohiblinejä

Borssikeittoa


Verikirkon edustalla

Pietarin Nevsky -pääkatu tuli meille hyvin tutuksi kuluneen viikon aikana, sillä kävelimme sitä edestakaisin lähes päivittäin. Pääsimme tutustumaan yliopistolla paikallisiin opiskelijoihin, ja saimme vieraanvaraista kohtelua niin koulussa kuin sen ulkopuolellakin. Mieleenpainuvin kokemus meille kaikille taisi olla kuitenkin Eremitaasi-museo, jota paikalliset opiskelijat esittelivät meille. Museo oli todella valtava ja siellä pääsimme ihailemaan taiteen lisäksi sitä, miten tsaarit ovat ennen eläneet. Vierailu museossa toi mieleemme Disneyn tunnetun Anastasia- elokuvan jonka paikalliset kertoivat jopa sijoittuvan kyseiseen palatsiin.Eremitaasi -museon näkymiä


Paikallisten kanssa oleminen ja keskusteleminen olivatkin reissun parasta antia. Pääsimme läheltä tutustumaan venäläiseen kulttuuriin ja paikalliset olivat todella mukavia! Kulttuuri Venäjällä on ehkä hieman erilainen. Koululla tämän huomasi mm. siitä, että opettaja hämmentyi täysin meidän kättelystä.


Matkan aikana huomasimme pärjäävämme englanninkielen taidollamme hyvin, ja saimme rohkeutta tuleviin kansainvälisiin haasteisiin. 

Iltaa viettämässä. Hymy on herkässä, kun seura on mitä mainioin :)


Pietarin reissusta kotiuduttuamme seuraavaksi pian juhlittiinkin jo vappua! Simaa ja munkkia riitti!!