perjantai 24. maaliskuuta 2017

Liiketalouden alumnipäivä

Tampereen ammattikorkeakoulun liiketalouden toisen vuoden opiskelijat järjestivät maanantaina 20.3.2017 liiketalouden alumnipäivän. Seminaarin järjestäminen on osa toisen vuoden Hyvät työelämävalmiudet- opintoja.  Alumnipäivässä oli puhumassa neljä TAMKissa opiskellutta tradenomia, jotka kertoivat opinnoistaan ja kuinka ovat niistä hyötyneet työelämässä.Anni Ketola & Eetu Alhainen, Nordea
Ensimmäisenä puhumassa olivat Anni Ketola ja Eetu Alhainen Nordealta. Anni valmistui TAMKista 2016, Proakatemian puolelta. Tällä hetkellä hän työskentelee palveluneuvojana. Eetu valmistui jo vuonna 2013 ja suuntautui opinnoissaan markkinointiin. Nykyään hän toimii varainhoitajana.

Eetu päätyi opiskelemaan liiketaloutta vähän sattumalta. Hänellä on hyvät muistot ensimmäisen vuoden firmatoiminnasta ja hän kehotti ottamaan siitä kaiken irti. Hän oli harjoittelussa ja kesätöissä Nordealla, aluksi palveluneuvojana ja sitä kautta löysi myös opinnäytetyönsä aiheen, joka oli Pankin monikanavaisuus: nuorten tietoisuuden lisääminen pankin eri asiointikanavista. 

Eetu vastaa työssään varainhoitajana oman asiakassalkkunsa asiakassuhteista. Varainhoitajana hän tekee sijoitusneuvontaa, asiakassuhteiden ylläpitämistä ja kehittämistä. Verkkotapaamisia on nykyään paljon ja tulevaisuudessa niitä tulee olemaan entistä enemmän.  Markkinointiopinnoista on ollut hyötyä, vaikka hän ei suoraan työssään markkinoi. Eetun mukaan kannattaa panostaa erityisesti rahoituksen opiskeluun, jos kiinnostaa pankissa työskentely ja sijoituspuoli.

Annin osaaminen Proakatemiassa painottui myyntiin, tapahtumajärjestämiseen ja johtamiseen. Proakatemia kiinnosti häntä, sillä istuminen luennoilla ei tuntunut omalta jutulta, vaan mieluiten Anni halusi tehdä itse asioita.  Anni teki opinnäytetyönsä Nordealle aiheena Pankin digitaalisten palvelukanavien vaikutus nuorten aikuisten asiakasuskollisuuteen.  Hänen mielestään opinnäytetyöstä on ollut hyötyä myös nykyisessä työssä, sillä digitaaliset palvelut ovat nykyään iso osa työskentelyä.

Annin työnkuvaan kuuluu henkilöasiakkaiden peruspankkipalvelut. Työtehtäviä on asiakaspalvelu ja myyntityö, neuvonta sekä kassapalvelut. Annilla on ollut paljon ulkomaalaisia asiakkaita, esimerkiksi vaihto-oppilaita ja hän painottikin kielitaidon tärkeyttä.

Annin ja Eetun mukaan suurimmat hyödyt opinnoista ovat olleet tiimityötaidot, jotka kehittyivät projektien ja ryhmätöiden kautta, sekä asiakaskannattavuuden ja markkinoinnin ymmärrys, ongelmanratkaisukyky ja ajanhallintataidot.

Eetu ja Anni kokevat, että tradenomin koulutus on hyvä vaihtoehto ja avaa polkuja erilaisille mahdollisuuksille. Eetun mielestä tänä päivänä korkeakoulututkinto on melkeinpä vaatimus, ainakin suuri etu työnhaussa. Työkaveritkin Nordeassa ovat yleensä tradenomeja. Amk- tutkinto on etu, sillä yliopistossa ei tule niin paljon tehtyä projekteja ja tiimitöitä. Työelämässä on hyvä pystyä toimimaan erilaisten ihmisten kanssa ja ammattikorkeakoulu on hyvää valmistautumista siihen.Niina Siltala, Talenom
Toisena vuorossa oli Niina Siltala.  Hän aloitti tradenomiksi opiskelun aluksi LAMKissa, mutta haki siirtoa Tampereelle ja pääsikin TAMKiin jatkamaan opintoja. Opiskeluaikanaan hän toimi mm. KV-tuutorina, sekä projektipäällikonä alumnipäivässä ja suosittelee näitä myös muille. Hän suuntautui projektijohtamiseen, jota suoritti 18 op. Lisäksi hän suoritti opintoja henkilöstöhallinnosta ja taloushallinnosta. Niina suositteli yhteisiä kursseja aikuisopiskelijoiden kanssa sekä verkkokursseja muista kouluista ja muistutti, että myös Y-kampusta kannattaa hyödyntää ja muistaa, että opiskelun ei tarvitse olla tylsää.

Harjoittelunsa Niina teki Restel Oy:ssä. Siellä työnkuvaan kuuluivat avustavat toimistotyöt sekä myyntireskontra. Opinnäytetyönsä hän teki eräälle yritykselle aiheena YT-neuvottelut työvoiman käyttöä vähennettäessä - seurauksena lomautus. Valmistumisen aikoihin Niina oli töissä Casvu Groupissa, joka oli pienempi tilitoimisto. Lopulta hän haki töihin Talenomille, koska halusi isompaan firmaan töihin. 

Niina aloitti Talenomilla kirjanpitäjänä seitsemän hengen tiimissä. Hän on ollut mukana mentoroinnissa ja kehitystehtävissä, sekä pilottihankkeissa. Vuoden 2017 alusta hän nousi palvelupäälliköksi ja hänellä on tiimissään viisi kirjanpitäjää johdettavana.
Niina kertoi, että opinnoistaan hän on oppinut, että pienilläkin valinnoilla on väliä.  Opinnot häneltä tuskin jäävät tähän, sillä hän on suunnitellut KLT-tutkintoa. Lopuksi Niina painotti, että arvosta mitä teet tällä hetkellä, mutta nosta omaa tasoasi jos haluat korkeammalle.

Eelis Piipponen, Proakatemia 
Viimeisenä vuorossa oli Eelis Piipponen. Eelis tuli mukaan alumnipäivään nopealla varoitusajalla, koska alkuperäinen puhuja sairastui. Eelis piti kuitenkin hyvän puheen yrittäjyysopinnoista.

Eelis opiskelee TAMKissa toista vuotta, Proakatemiassa hänellä on menossa ensimmäinen vuosi. Yrittäjyys on aina kiinnostanut häntä ja siksi hän päätyi hakemaan Proakatemiaan. Eelis ei koe luentoja ja paikalla pysymistä omana juttunaan, joten Proakatemia on hänelle siksi hyvä vaihtoehto.

Eelis esitteli lyhyesti muutamia Proakatemiassa toteutettuja projekteja. Niitä oli esimerkiksi, Sieniboxi, eli laatikko jossa kasvattaa sieniä, sekä Pitstop, jossa opiskelijat vaihtavat renkaita Hämpissä, Pirkkalassa ja Seppälässä. Myös kesäkahviloita on ollut jonkin verran, samoin rinnekahviloita. 

Eelis kertoi, että heillä on Proakatemiassa hyvä verkosto vanhoihin alumneihin. Valmistuneet ovat päätyneet työskentelemään niin yrittäjinä, kuin esimerkiksi toimitusjohtajana, myyjinä, konsultteina ja  kirjanpitäjinä.

Lopuksi Eelis vinkkasi, että Proakatemian blogista kannattaa lukea lisää tietoa opinnoista ja valmistuneista opiskelijoista. Myös some- kanavia kannattaa seurata jos Proakatemia kiinnostaa.