sunnuntai 26. helmikuuta 2017

Teemaseminaari: Menestyvä tradenomi

Tampereen ammattikorkeakoulun liiketalouden 2.vuoden opiskelijat järjestivät maanantaina 13.2.2017 teemaseminaarin Menestyvä tradenomi. Seminaarin järjestäminen on osa 2. vuoden Hyvät työelämävalmiudet- opintoja. Seminaarissa oli puhumassa neljä tradenomia, Mandi Gardemeister, Johanna Mustalahti, Jenni Rajahalme ja Tiina Siren. Puheenvuorot olivat mielenkiintoisia ja jokaisen puhujan urapolut erilaisia.

Mandi Gardemeister, Mainostoimisto Wild
Ensimmäinen puhuja oli 25-vuotias Mandi Gardemeister, joka valmistui TAMKista vuonna 2014, Proakatemian puolelta. Nykyään hän toimii myös töidensä ohella Proakatemian alumnijärjestön puheenjohtajana. 

Mandi ei halunnut alun perin tradenomiksi, mutta lopulta hän kuitenkin päätyi TAMKiin opiskelemaan. Proakatemiassa hän teki paljon tapahtumatuotantoon liittyviä töitä, esimerkiksi oli järjestämässä Muotikirppistä ja erilaisia lasten tapahtumia. Mandi piti Proakatemiaa oikein opettavaisena kokemuksena, sillä siellä pääsi tekemään paljon oikeita töitä ja joutui myös oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. 

Valmistuttuaan Mandi on työskennellyt Mainostoimisto Wildissä, jonka hän perusti Proakatemian tiimikaverinsa kanssa. Heidän tekemiään töitä on ollut esimerkiksi Eppu Normaalin verkkosivut. Mandi työskentelee tällä hetkellä myös Must Riden parissa. Must Ride on sosiaalinen reittisuunnittelupalvelu motoristeille. Mandi kehittelee palvelua yhdessä vanhan opiskelukaverinsa kanssa.

Yrittäjänä Mandi on joutunut opettelemaan paljon ongelmien kautta. Hän kertoi muun muassa tv-mainoksesta, joka heidän piti tehdä asiakkaalle, mutta homma meinasi kaatua editointitaitojen puuttumiseen. Verkostojensa kautta Mandi sai siihen kuitenkin apua ja työ saatiin tehtyä. 

Mandi kannusti, että ei haittaa, vaikka ei vielä tietäisi mitä haluaa tehdä tulevaisuudessa. Hän ei itsekään tiedä vielä omasta tulevaisuudestaan, mutta on innoissaan siitä ja monista mahdollisuuksista. Mandin puheenvuoro oli todella kannustava ja rohkaiseva, ja varmasti hyödyllinen erityisesti yrittäjyydestä haaveileville. Johanna Mustalahti, OP
Toinen puhuja oli 39-vuotias Johanna, joka työskentelee Osuuspankilla asiakkuuspäällikkönä. Hän on valmistunut SAMKista vuonna 2000, pääaineinaan laskentatoimi ja yritysviestintä. Hän ei ollut nuorena ajatellut pankkiin töihin menoa, vaikka oli siellä ollut kesätöissäkin. Nyt hän on kuitenkin työskennellyt pankissa lähes koko työelämänsä ajan, noin 17 vuotta. Työtehtävät ovat muuttuneet vuosien aikana ja hänellä on ollut 16 eri nimikettä.  Hän aloitti kassatehtävistä ja eteni niistä aina lopulta muihin tehtäviin. Johanna teki myös uransa alkuvaiheessa hetken tuntiopettajan töitä, mutta palasi melko pian takaisin pankkiin töihin.

Johannan mielestä tradenomin koulutus antaa hyvät eväät työelämään, mutta myös työelämä itsessään opettaa. Johannan mukaan elinikäinen oppiminen on tärkeää ja hän painotti ”jos osaat vain sen minkä opit koulussa, osaat saman kuin kaikki muutkin”. On tärkeää kerätä oppia ja kokemusta myös koulun ulkopuolelta, se vaikuttaa työllistymiseen.

Lopuksi Johanna muistutti, että menestyminen edellyttää, että ei anna periksi ja erottuu persoonallisilla ominaisuuksillaan.  Työelämässä pitää venyä ja jos itse joustaa, niin työelämäkin joustaa.

Jenni Rajahalme, Viestintätoimisto Kumppania
Seuraavana oli vuorossa Jenni Rajahalme. Jenni on kotoisin Niinisalosta, yrittäjäperheestä. Lukion jälkeen hän teki kaikenlaisia töitä, hän työskenteli baarimikkona, rakennusalalla, siivoustöissä jne. Lopulta hän päätti hakea Satakunnan ammattikorkeakouluun ja pääsi sinne sisään. Siellä hän opiskeli yritysviestintää. Viestinnän ohella hän opiskeli myös jonkin verran taloutta. Työelämässä hän huomasi, että viestintätaidoista ei ole hyötyä, jos ei ymmärrä taloutta ja raha-asioita. Kokonaisuuden ymmärtäminen on tärkeää. 

Jennillä oli suuri halu alkaa yrittäjäksi. Hän on ollut mukana monenlaisessa yritystoiminnassa ja hän oli perustamassa viiden muun naisen kanssa Viestintätoimisto Kumppanian. Jennin mielestä menestys ja innostus tulee siitä, kun saa tehdä työtä mistä oikeasti pitää.
Jennin mukaan se miten kohtelee muita ihmisiä vaikuttaa suuresti ja asenne on tärkeää. Työelämä ei ole aina yksinkertaista, työpaikkoja voi olla työuran aikana jopa 15-20. On tärkeää, että on verkostoja ja hyödyntää niitä.Tiina Siren, OP
Viimeinen puhuja oli Tiina Siren. Hän valmistui tradenomiksi vuonna 2004, pääaineena oli markkinointi, mutta hän luki sen ohella juridiikkaa. Myös Tiina työskentelee Osuuspankilla, työnimikkeenä asiakkuusasiantuntija.  Hänen työtehtävänsä liittyvät yritysten sijoituksiin ja säästämiseen. Työ on Tiinan mukaan hyvin monipuolista.

Työuransa Tiina aloitti Holiday Clubissa lomaosakemyynnissä, jossa oli provisiopalkkaus. Hän koki, että se ei ollut hänelle sopiva työpaikka siinä elämäntilanteessa. Myöhemmin hän päätyi työskentelemään Liikuntakeskus Elixiassa myyntipäällikkönä. Tiina oli nuori aloittaessaan vastuullisessa työssä ja kertoi, että oli tärkeä ymmärtää, ettei hän osaa kaikkea mutta voi oppia.

Töiden ohella Tiina on opiskellut lisää ja nyt hän suorittaa SAMKissa YAMK-tutkintoa. Hänen mielestään on tärkeää syventää osaamista ja asiantuntijuutta. Tiina kannusti, että kaikki on itsestä kiinni ja pitää uskaltaa tarttua tilaisuuksiin. Täytyy olla aktiivinen ja uskaltaa haastaa itsensä.