torstai 15. joulukuuta 2016

Yhteistyökumppanina Kauppakeskus Elo

TAMK ja Kauppakeskus Elo ovat tehneet yhteistyötä koko Elon historian ajan eli huhtikuusta 2009 lähtien. Elo tarjoaa TAMKin opiskelijoille erinäisiä projekteja. Osa projekteista on valmiiksi suunniteltuja, mutta kauppakeskuksen johtaja Timo Matinlompolon mukaan Elo on erittäin avoin myös uusille, opiskelijoiden ideoimille projekteille.

Kauppakeskus Elon julkisivua.

Kauppakeskuksen johtaja on erittäin tyytyväinen yhteistyöhön

Vetovoimatutkimukset sekä mysteryshopping-tutkimukset ovat Elon vuosittain teettämiä projekteja. Lisäksi opiskelijat ovat tehneet opinnäytetöitä, joiden aiheena on ollut mm. elon brändi, kotisivujen uudistaminen sekä kauppakeskuksen Facebook-sivustojen rakentaminen. Matinlompolo kertoo olevansa erittäin tyytyväinen yhteistyöhön TAMKin kanssa. Opiskelijat ovat hänen mukaansa aina suhtautuneet annettuihin tehtäviin asian vaatimalla vakavuudella ja tutkimukset ja opinnäytetyöt ovat olleet laadukkaita. Matinlompololla on tapana käydä joka syksy esittäytymässä TAMKilla ja tapaamisissa nousee aina esille erityyppisiä projekteja eli joka vuodelle on aina luvassa jotain uutta.

Projektina vetovoimatutkimus

Teimme juuri kevään “Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen” -kurssin osana ryhmäni kanssa markkinointiprojektin, jonka toimeksiantajana toimi Kauppakeskus Elo. Toimeksiannon projektiin saimme, kun kauppakeskuksen johtaja Timo Matinlompolo sekä markkinointivastaava Marianna Viirre kävivät luennollamme esittelemässä kauppakeskusta sekä tarjoamassa toimeksiantoja. Saimme projektiksemme suorittaa vuorostamme Kauppakeskus Elolle vetovoimatutkimuksen.

Vetovoimatutkimuksessa selvitimme asiakkaiden tyytyväisyyttä Kauppakeskus Elon erinäisiin asioihin, kuten viihtyvyyteen, liikkeiden tarjontaan, aukioloaikoihin ja tapahtumatarjontaan. Keskeisessä osassa teettämässämme tutkimuksessa oli myös Elon käyttämät markkinointikanavat ja asiakkaiden tyytyväisyys niihin. Tutkimustulosten analysointia varten kysyimme asiakkailta myös taustatietoja, kuten ikää, sukupuolta, päätoimisuutta, kotitalouden kokoa ja asuinpaikkaa. Tulokset analysoimme SPSS for Windows –tilasto-ohjelmalla, joka tulee liiketalouden opiskelijoille 2. vuoden pakollisella ”Tutkimus ja kehittämisprojekti” –opintojaksolla hyvin tutuksi.

Tutkimuksen suoritimme Kauppakeskus Elossa marraskuun puolivälissä, kun menimme paikan päälle pyytämään asiakkaita täyttämään paperisen kyselylomakkeen. Aluksi tällainen tutkimustapa tuntui ryhmämme mielestä vaikealta, mutta alkukankeuden jälkeen asiakkaita lähestyminen oli helppoa. Vastauksia saimme 120 kappaletta, ja mielestämme se oli yhdelle päivälle oikein hyvä tulos. Tulosten analysoinnin myötä saimme tuotettua Kauppakeskus Elolle paljon hyödyllistä tietoa heidän asiakkaidensa tyytyväisyydestä eri osa-alueisiin sekä eri markkinointikanavien toimivuudesta. Tutkimuksen ja siitä saatujen tulosten myötä Elo pystyy paikantamaan ne osa-alueet, joissa kauppakeskuksella olisi vielä parannettavaa sekä tehostamaan ja mahdollisesti löytämään uusia keinoja markkinointiin.

Ständimme Kauppakeskus Elossa.
Kokonaisuudessaan projekti oli mielenkiintoinen ja opimme paljon uutta. Vuosien varrella kyselyjä olen projektin yhteydessä toteuttanut sähköisesti ja puhelimitse, mutta tällainen aineiston keruutapa ei ollut vielä ennestään tuttu. Yhteistyö Kauppakeskus Elon yhteishenkilöiden kanssa oli erittäin sujuvaa ja mahdollisiin kysymyksiin saatiin nopeasti vastauksia. Kauppakeskus Elon tarjoamiin toimeksiantoihin kannattaa siis todellakin tarttua!