tiistai 3. toukokuuta 2016

Työnhaku ja CV tänä päivänä

Kiristynyt kilpailu työnhaussa luo paineita työnhakijalle entistä enemmän. Työhakemuksen tekeminen ja kattavan CV:n luominen on haaste jo itsessään. Työkokemus on arvokasta, mutta se ei välttämättä yksistään riitä: itseään on tuotava esille aktiivisesti, osaamista on ylläpidettävä ajantasalla ja muista hakijoista on pystyttävä erottumaan ja koko paketti olisi hyvä myös esitellä taidokkaasti, sekä paperilla että kasvotusten. 
Oman haasteensa erottumiselle tuo sähköistynyt työnhaku, jossa hakija täyttää sähköisessä muodossa olevan työnhakulomakkeen tai lähestyy esimerkiksi sähköpostitse mahdollista työnantajaa. Tämä korostaa kirjallisen työhakemuksen ja erityisesti CV:n merkitystä, sillä niiden kautta erottautuminen muista hakijoista on mahdollista.

Ajatuksella kirjoitettu työhakemus ja kustomoitu, persoonallinen CV osoittaa myös sen, että hakija on käyttänyt aikaa ja vaivaa työhakemuksensa tekemiseen. Sen vuoksi monet panostavat CV:n visuaaliseen toteutukseen ja pyrkivät sitä kautta tuomaan persoonaansa esille. Persoonallisen CV:n tekemiseen voi käyttää erilaisia työkaluja, wordistä photoshopiin tai erilaisiin graafisen suunnittelun ohjelmiin, kukin omien taitojensa mukaan. Myös sosiaalisen median kuten instagramin, snapchatin tai youtuben käyttö työnhaussa on yleistynyt. Video formaatissa olevat työhakemukset ovat myös yleistyneet ja etenkin luovilla aloilla esimerkiksi instagram tai hakijan henkilökohtaiset nettisivut, kuten blogit, toimivat referenssinä oman työn tuloksista. Nämä asiat luovat uudenlaisia tavoitteita hyvän CV:n luomiselle ja työnhaulle.Verkostoituminen on iso osa työnhakua. Edelliset kollegat, opiskelukaverit tai sukulaiset ovat kullanarvoisia, sillä monet työpaikat löytyvät oman verkostosi kautta. Verkostoitumista kannattaa tietoisesti tehdä ja itseään tuoda esille, myös tilanteissa, joissa ei työnhaku ole päällimmäisenä mielessä. Yllättävissä tilanteissa saattaa tutustua henkilöihin, jotka myöhemmin tulevat vastaan työelämässä. Myös erilaiset verkostoitumispalvelut kuten LinkedIn, ovat nykyään usein osa työnhakuprosessia, joko työpaikkamahdollisuuksien löytämistä varten tai toimiessaan työnhakijan profiilina/CV:nä.

Kuitenkin tärkeintä työnhaussa on edelleen hyvä ja kattava työkokemus sekä oma aktiivisuus työnhaussa. Työkokemuksen kartuttaminen jo nuorena on tärkeää ja esimerkiksi opintojen aikana hyvä harjoittelupaikka saattaa avata myöhemmin ovia työelämässä.


Kirjoittanut Maria Dejanova

Kuvat täältä.