perjantai 22. huhtikuuta 2016

KV-vaihto: erilainen opiskelukulttuuri


Opiskeluaika tarjoaa monille mahdollisuuden viettää aikaa ulkomailla, uusien kulttuurien ja mahdollisesti myös uuden kielen keskellä. Osa opiskelijoista päättää tarttua tähän tilaisuuteen, opiskelijavaihtoon. Niin päätin myös minä, Tampereen Ammattikorkeakoulun toisen vuoden liiketalouden opiskelija. Halusin tutustua erilaiseen ja uuteen opiskeluympäristöön ja saada uusia kokemuksia.

Lähtöpäivä koitti tammikuussa 2016 ja jo ennen lähtöpäivää opiskelijalta vaaditaan paljon erilaisia valmisteluita, kuten asunnon hankkimista, vakuutusasioita, kurssivalintoja jne. Kohdemaassa odottaa usein aivan erilainen opiskelukulttuuri, johon ei oikein etukäteen voi valmistautua, mutta johon pitää sopeutua hyvin nopeasti.Ranskalainen opiskelukulttuuri:

Jo ensimmäisistä infotilaisuuksista asti oli selvää, että ranskalainen opiskelukulttuuri eroaa hyvin paljon suomalaisesta opiskelukulttuurista. Jo käytännön säännöistä ja koulun antamista ohjeista selvisi, että opiskelu on suomalaisesta näkökulmasta katsottuna paljon tiukempaa. Läsnäolo tunneilla on pakollista ja poissaoloa ei katsota hyvällä, kännykkää ei saa selata ja tunneilta ei saa myöhästyä. Toinen asia, joka eroaa merkittävästi itselle tutuiksi tulleista suomalaisen oppilaitoksen oppitunneista, oli oppilaiden aktiivinen osallistuminen tuntikeskusteluun. Oppituntien aikana käy vilkas keskustelu, jossa oppilaat pohtivat ääneen erilaisia mahdollisuuksia, vastauksia tai muuten vain osallistuvat keskusteluun. Tämä on kaukana siitä epämiellyttävästä tilanteesta, joka usein Suomessa tulee vastaan, kun opettaja kysyy kysymyksen ja saa vastaukseksi syvän hiljaisuuden.

Ranskassa vietettyjen oppituntien aikana sain myös huomata sen, että vaikka olen itse 2. vuoden liiketalouden opiskelija ja osallistuin 3. vuoden oppitunneille, ei oma tietämys ollut ollenkaan liian vajaa. Huomasin isoimman eron käytännön tiedossa, ranskalaiset opiskelijat selkeästi omaavat vahvan teoriaosaamisen ja monet teoriat tulivat tunneilla lausutuiksi kuorossa. Tämä eroaa myös paljolti suomalaiseen, käytännönläheisempään opetustyyliin, joka on TAMKissa tullut tutuksi. Myös oppituntien aikana tehdyt tehtävät eroavat paljon. Suomessa opiskelija on hyvin pitkälti vastuussa omasta opiskelustaan, mutta täällä Ranskassa oppitunnit tuntuvat hyvin paljolti samantapaisilta, kuin lukion tai yläasteen oppitunnit Suomessa. Sen lisäksi ryhmätöitä on hyvin paljon ja erittäin hyvänä asiana pidin suullisten esitysten, presentaatioiden, suurta määrää. Kun joutuu esiintymään usein luokan edessä ja vieläpä itselle vieraalla kielellä, esiintymistaidot harjaantuvat väistämättä.Vaikka Suomen ja Ranskan välillä on paljon eroja opiskelukulttuurin saralla, on opiskelijavaihto ollut todella hyvä kokemus, jossa on saanut paljon uutta kokemusta ja erilaisia taitoja. Tämä on varmasti hyödyllistä tulevaisuudessa, sillä kansainvälistyvässä maailmassa eri kulttuurien kohtaaminen ja niissä ajan viettäminen on aina hyvä asia.Kirjottanut: Maria Dejanova
Kuvat: (c) Maria Dejanova