maanantai 15. helmikuuta 2016

Kestävä yritystoiminta
Kestävä kehitys nousee monissa yhteyksissä yritysmaailmassa esille. Modernin ja elinvoimaisen yrityksen julkikuvan rakentamisessa sen merkitys on nykyään yhä suurempi, onhan ympäristöasioista keskustelu kaiken aikaa esillä uutisissa. Tuodaanko kestävän kehityksen periaatteita koulutuksessamme tarpeeksi esille?

Liiketalouden koulutusohjelmassa on yhteiskuntavastuuta tuotu mukavasti osaksi opintoja. Aihetta käsitellään jonkin verran kursseillamme, lähinnä tosin pintapuolisesti osana muita opintoja. Sen sijaan ensimmäisen vuoden opiskelijoiden loppunäyttö keskittyy yhteiskuntavastuun ympärille. Tavoitteena on, että opiskelijat järjestävä tapahtuman jossa on mukana ns. kolmas sektori. Näin aihe tuodaan todella lähelle opiskelijoita, joka on mielestäni erittäin opettavainen kokemus. Viimevuotisista loppunäytöistä monissa toimittiin suoraan esimerkiksi lapsien ja vanhusten kanssa, tuoden iloisia kokemuksia ja onnistumisen tunnetta kaikille osallistujille.

Liiketalouden kurssitarjontaa selatessani löysin yhden kestävän kehityksen aihealueeseen liittyvän kurssin kolmannen vuoden opiskelijoille. Kyseinen Business responsibility and sustainable development nimellä kulkeva kurssi kattaa 5 opintopistettä. Opetuskieli on englanti, mikä saattaa rajata joidenkin opiskelijoiden mielenkiintoa kurssia kohtaan. Kurssilla näyttäisi kuitenkin olevan kattavasti käsiteltävää asiaa aihepiiristä ja se tarjoaakin aiheesta kiinnostuneille paljon mielenkiintoista tietoa. Muita aihetta sivuavia kursseja en Tamkin liiketalouden koulutusohjelman tarjonnasta toistaiseksi löytänyt. Mielestäni aihe olisi niin tärkeä, että kurssitarjonta voisi olla vielä laajempikin. Esimerkiksi markkinoinnissa on tärkeää huomata, että kestävän kehityksen toteutuminen on nykyaikana monien asiakassuhteiden syntymisen edellytys. Toisaalta kestävä kehitys voisi olla myös mielenkiintoinen opinnäytetyön aihe ja näin todellinen paneutuminen 
aiheseen.


Vastuullisesti toimiva yritysmaailma on meille kaikille eduksi. Liiketalouden tulevina asiantuntijoina voimme olla mukana vaikuttamassa kehitykseen varmistamalla, että kestävän kehityksen periaatteet täyttyvät. Kun aihe tuodaan osaksi opintoja jää se luontevasti osaksi osaamistamme ja arvomaailmaamme.