tiistai 23. helmikuuta 2016

Julkisivuprojekti

Olemme kolme toisen vuoden liiketalouden opiskelijaa. Opintoihimme kuuluu toisena vuotena pakollisena 7 opintopisteen ammatilliset projektityöt opintokokonaisuus. Kokonaisuus koostuu projekti- ja case opinnoista, joita opiskelijat valitsevat oman mielenkiintonsa mukaisesti.

Ensimmäinen projekti, johon lähdimme mukaan, oli Teknikumin julkisivuprojekti. Teknikum on johtava pohjoismainen polymeeriteknologia-alan konserni. Konserniin kuuluvat Teknikum Oy Vammalan tehdas, Teknikum Oy Kiikan tehdas ja Teknikum Sekoitukset Oy Keravalla. Projekti on vielä käynnissä, mutta se on tarkoitus saada päätökseen helmikuun aikana. Kyseessä on Teknikum Oy:n Vammalan tehtaan julkisivun kehittämiseen liittyvä opiskelijaprojekti. Siihen osallistuu opiskelijoita liiketalouden ja tekniikan alalta sekä Vammalan lukiosta. Projektissa on mukana yhteensä noin 20 opiskelijaa, joista yksi on vaihto-opiskelija. Projektipäällikköinä toimii kaksi kolmannen vuoden opiskelijaa, jotka ovat valinneet projektijohtamisen suuntautumisen. Toimeksiantomme on lähtöisin Teknikumin tarpeesta tehtaan julkisivun kehittämiseen.Projekti lähti syyskuussa liikkeelle yhteisestä tapaamisesta, jossa saimme tehtävänannon. Meille näytettiin kuvia Vammalan Teknikum-tehtaan julkisivusta ja tehtävänämme oli miettiä keinoja uudistaa ja virkistää sen ulkonäköä. Vierailimme tehtaalla myös paikan päällä. Uudistusehdotukset saivat olla hyvinkin innovatiivisia. Kehittämämme ideat uudistaa tehtaan julkisivua olivat muun muassa tiilien maalaaminen, ovikatoksen rakentaminen ja valaistuksen lisääminen. Tämän jälkeen meidät jaettiin pienempiin ryhmiin toimialoittain. Meidän liiketalouden ryhmän tehtäväksi muodostui budjetin tekemisen mahdollisille uudistuksille. Olemme projektin tiimoilta vierailleet esimerkiksi maalikaupassa selvittelemässä hintoja ja maalien ominaisuuksia.

Oli useita syitä siihen, miksi lähdimme mukaan projektiin. Meitä esimerkiksi kiinnosti projektin moniammatillisuus. Oli mukava päästä tekemään laskelmia, jotka liittyivät suoraan liiketalouden osaamiseen. Projektissa tarvitsemme paljon innovatiivista asennetta ja luovuutta. Projektissa tarvitsemme myös tiimityöskentelytaitoja ja monialaista osaamista.

Projekti on tähän saakka ollut hyvin mielenkiintoinen ja opettavainen. On ollut hauska päästää luovuus valloilleen ja olla mukana ideoimassa projektissa, joka tuottaa oikeasti hyötyä yritykselle. Tähänastisista koulu projekteista suurin osa on liittynyt ensimmäisen vuoden firmatoimintaan, joka oli kuvitteellista. Erilaisiin projekteihin osallistuminen valmentaa myös hyvin työelämää varten ja opettaa toimimaan erilaisissa ryhmissä. Lisäksi saa luotua arvokkaita kontakteja työelämään. On hauska toimia eri alojen opiskelijoiden kanssa, koska eri koulutusalojen opiskelijat katsovat asioita täysin eri näkökulmista. Olemme kuitenkin huomanneet, että kommunikointi on välillä haastavaa näin suuressa ja monialaisessa projektissa, jossa valtaosa ei tunne toisiaan ennalta. Projektimme on kuitenkin pysynyt hyvin kasassa ja kaikki ovat kantaneet kortensa kekoon.