tiistai 23. helmikuuta 2016

Julkisivuprojekti

Olemme kolme toisen vuoden liiketalouden opiskelijaa. Opintoihimme kuuluu toisena vuotena pakollisena 7 opintopisteen ammatilliset projektityöt opintokokonaisuus. Kokonaisuus koostuu projekti- ja case opinnoista, joita opiskelijat valitsevat oman mielenkiintonsa mukaisesti.

Ensimmäinen projekti, johon lähdimme mukaan, oli Teknikumin julkisivuprojekti. Teknikum on johtava pohjoismainen polymeeriteknologia-alan konserni. Konserniin kuuluvat Teknikum Oy Vammalan tehdas, Teknikum Oy Kiikan tehdas ja Teknikum Sekoitukset Oy Keravalla. Projekti on vielä käynnissä, mutta se on tarkoitus saada päätökseen helmikuun aikana. Kyseessä on Teknikum Oy:n Vammalan tehtaan julkisivun kehittämiseen liittyvä opiskelijaprojekti. Siihen osallistuu opiskelijoita liiketalouden ja tekniikan alalta sekä Vammalan lukiosta. Projektissa on mukana yhteensä noin 20 opiskelijaa, joista yksi on vaihto-opiskelija. Projektipäällikköinä toimii kaksi kolmannen vuoden opiskelijaa, jotka ovat valinneet projektijohtamisen suuntautumisen. Toimeksiantomme on lähtöisin Teknikumin tarpeesta tehtaan julkisivun kehittämiseen.Projekti lähti syyskuussa liikkeelle yhteisestä tapaamisesta, jossa saimme tehtävänannon. Meille näytettiin kuvia Vammalan Teknikum-tehtaan julkisivusta ja tehtävänämme oli miettiä keinoja uudistaa ja virkistää sen ulkonäköä. Vierailimme tehtaalla myös paikan päällä. Uudistusehdotukset saivat olla hyvinkin innovatiivisia. Kehittämämme ideat uudistaa tehtaan julkisivua olivat muun muassa tiilien maalaaminen, ovikatoksen rakentaminen ja valaistuksen lisääminen. Tämän jälkeen meidät jaettiin pienempiin ryhmiin toimialoittain. Meidän liiketalouden ryhmän tehtäväksi muodostui budjetin tekemisen mahdollisille uudistuksille. Olemme projektin tiimoilta vierailleet esimerkiksi maalikaupassa selvittelemässä hintoja ja maalien ominaisuuksia.

Oli useita syitä siihen, miksi lähdimme mukaan projektiin. Meitä esimerkiksi kiinnosti projektin moniammatillisuus. Oli mukava päästä tekemään laskelmia, jotka liittyivät suoraan liiketalouden osaamiseen. Projektissa tarvitsemme paljon innovatiivista asennetta ja luovuutta. Projektissa tarvitsemme myös tiimityöskentelytaitoja ja monialaista osaamista.

Projekti on tähän saakka ollut hyvin mielenkiintoinen ja opettavainen. On ollut hauska päästää luovuus valloilleen ja olla mukana ideoimassa projektissa, joka tuottaa oikeasti hyötyä yritykselle. Tähänastisista koulu projekteista suurin osa on liittynyt ensimmäisen vuoden firmatoimintaan, joka oli kuvitteellista. Erilaisiin projekteihin osallistuminen valmentaa myös hyvin työelämää varten ja opettaa toimimaan erilaisissa ryhmissä. Lisäksi saa luotua arvokkaita kontakteja työelämään. On hauska toimia eri alojen opiskelijoiden kanssa, koska eri koulutusalojen opiskelijat katsovat asioita täysin eri näkökulmista. Olemme kuitenkin huomanneet, että kommunikointi on välillä haastavaa näin suuressa ja monialaisessa projektissa, jossa valtaosa ei tunne toisiaan ennalta. Projektimme on kuitenkin pysynyt hyvin kasassa ja kaikki ovat kantaneet kortensa kekoon.


torstai 18. helmikuuta 2016

Rahkabaari

Tamk:in Campusravitan Deli-kahvilaan on avautunut uusi Rahkabaari. Rahkabaari sai ideansa opiskelijoiden toiveesta saada terveellistä välipalaa, jota olisi helppo ottaa myös mukaan. Rahka on välipalana raikas ja runsas proteiininen. Se pitää verensokerin pitkään tasaisena ja tukee jaksamista. Laktoosittoman rahkan lisukkeeksi vaihtoehtoja on useita - mehukeittoja, mysliä, siemeniä, marjoja ja hedelmiä. Rahkabaarista saa siis koota mieleisensä annoksen opiskelijaystävälliseen hintaan 2,40/2,60/2,90€ (opiskelijat/henkilökunta/muut). Rahkabaari on avoinna arkisin aina 18.45 saakka. Rahkabaari on löytänyt suosionsa opiskelijoiden keskuudessa myös aamupalana.

Olemme käyneet maistamassa muutaman kerran erilaisia annoksia rahkabaarista. Mansikkakeitto ja kaneli on loistava yhdistelmä, jota kannattaa ehdottomasti kokeilla. Vielä raikkaammaksi annoksen saa, kun laittaa  hedelmiä rahkan päälle. Ennen ei ollut tullutkaan ajatelleeksi, että kaneli voisi sopia rahkan joukkoon. Sen jälkeen kun tätä yhdistelmää on maistanut, ei halua syödä rahkaa ilman lisukkeita.
.

maanantai 15. helmikuuta 2016

Kestävä yritystoiminta
Kestävä kehitys nousee monissa yhteyksissä yritysmaailmassa esille. Modernin ja elinvoimaisen yrityksen julkikuvan rakentamisessa sen merkitys on nykyään yhä suurempi, onhan ympäristöasioista keskustelu kaiken aikaa esillä uutisissa. Tuodaanko kestävän kehityksen periaatteita koulutuksessamme tarpeeksi esille?

Liiketalouden koulutusohjelmassa on yhteiskuntavastuuta tuotu mukavasti osaksi opintoja. Aihetta käsitellään jonkin verran kursseillamme, lähinnä tosin pintapuolisesti osana muita opintoja. Sen sijaan ensimmäisen vuoden opiskelijoiden loppunäyttö keskittyy yhteiskuntavastuun ympärille. Tavoitteena on, että opiskelijat järjestävä tapahtuman jossa on mukana ns. kolmas sektori. Näin aihe tuodaan todella lähelle opiskelijoita, joka on mielestäni erittäin opettavainen kokemus. Viimevuotisista loppunäytöistä monissa toimittiin suoraan esimerkiksi lapsien ja vanhusten kanssa, tuoden iloisia kokemuksia ja onnistumisen tunnetta kaikille osallistujille.

Liiketalouden kurssitarjontaa selatessani löysin yhden kestävän kehityksen aihealueeseen liittyvän kurssin kolmannen vuoden opiskelijoille. Kyseinen Business responsibility and sustainable development nimellä kulkeva kurssi kattaa 5 opintopistettä. Opetuskieli on englanti, mikä saattaa rajata joidenkin opiskelijoiden mielenkiintoa kurssia kohtaan. Kurssilla näyttäisi kuitenkin olevan kattavasti käsiteltävää asiaa aihepiiristä ja se tarjoaakin aiheesta kiinnostuneille paljon mielenkiintoista tietoa. Muita aihetta sivuavia kursseja en Tamkin liiketalouden koulutusohjelman tarjonnasta toistaiseksi löytänyt. Mielestäni aihe olisi niin tärkeä, että kurssitarjonta voisi olla vielä laajempikin. Esimerkiksi markkinoinnissa on tärkeää huomata, että kestävän kehityksen toteutuminen on nykyaikana monien asiakassuhteiden syntymisen edellytys. Toisaalta kestävä kehitys voisi olla myös mielenkiintoinen opinnäytetyön aihe ja näin todellinen paneutuminen 
aiheseen.


Vastuullisesti toimiva yritysmaailma on meille kaikille eduksi. Liiketalouden tulevina asiantuntijoina voimme olla mukana vaikuttamassa kehitykseen varmistamalla, että kestävän kehityksen periaatteet täyttyvät. Kun aihe tuodaan osaksi opintoja jää se luontevasti osaksi osaamistamme ja arvomaailmaamme.