keskiviikko 27. tammikuuta 2016

Yhteistyötä rakentamassaSuomessa on eurooppalaisittain asteen monimutkaisempi korkeakoulujärjestelmä. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat tähän asti toimineet pääosin omina yksiköinään, tarjoten hieman erilaisia tutkintovaihtoehtoja opiskelijoilla. Yliopistoissa keskitytään tieteellisempään koulutussuuntaan ja tutkimustyöhön, kun taas ammattikorkeakoulut ovat pyrkineet tarjoamaan käytännönläheistä koulutusta. Kaksi poikkeavaa järjestelmää eivät ole olleet helposti vertailtavissa toisiinsa, ja liikkuvuus yliopistojen ja ammattikorkeiden välillä on toistaiseksi ollut vähäistä. Nyt kuitenkin Tampereella tutkitaan kaikkien kolmen korkeakoulun yhteistyötä. Projektin etenemistä pystyy seuraamaan Tampere3 hankkeen omilta sivuilta. Mitä kaikkea tämä hanke pitää sisällään?


Tampere3 
Tampere3 niminen hanke on Tampereen Ammattikorkeakoulun, Tampereen yliopiston sekä Tampereen teknillisen yliopiston yhteistyöhanke, joka käynnistettiin vuonna 2015. Hankkeen tarkoituksena on tutkia, kuinka kaikki Tampereen kolme korkeakoulua voisivat toimia yhteistyössä niin, että opiskelijoilla olisi opinnoissaan mahdollisuus tarvittaessa ylittää korkeakoulurajat. Jotta tämä olisi mahdollista, tulisi ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkintojen tulisi olla helposti vertailtavissa.

Jo nykyään suomalainen ammattikorkeakoulututkinto rinnastetaan eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen mukaan kandidaattitutkintoa vastaavaksi. Todellisuus kuitenkin on, että vielä toistaiseksi ammattikorkeakoulututkinnolla on hyvin rajalliset mahdollisuudet hakea Suomessa yliopistojen maisteriohjelmiin. Tähän ongelmaan pyritään Tampere3 hankkeella vastaamaan ja tarjoamaan opiskelijoille joustavat ja helposti vertailtavissa olevat tutkinnot.


Vaikutus opintoihin

Meille liiketalouden opiskelijoille tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Tradenomitutkinnon suorittamisen jälkeen voisimme hakea Tampereen yliopiston kauppatieteiden maisteriohjelmaan. Tutkintomme tulisi näin ollen samalla olla verrattavissa kauppakorkeakoulun kanditutkintoon. Lisäksi hanke voisi mahdollistaa sen, että kursseja voisi valita joustavammin kaikkien kolmen yksikön tarjonnasta. Vielä toistaiseksi matka hankkeen lopulliseen toteutumiseen on kuitenkin pitkä. Uskon kuitenkin, että jo nyt kilpailukykyisten korkeakoulujemme yhteistyö voisi tarjota Suomessa uniikin ja monipuolisen, entistäkin mielenkiintoisemman ja kilpailukykyisemmän korkeakoulukeskittymän. Kyseessä olisi varmasti myös kansainvälisesti kiinnostava korkeakoulutusta tarjoava yliopisto. Hanke vaatiikin huolellista valmistelua ja kaikkien osapuolien kuuntelua, jotta saadaan luotua toimiva ja ennen kaikkea mahdollisimman monia hyödyttävä lopputulos. Toivotankin hankkeelle hyvää jatkoa ja jään mielenkiinnolla odottelemaan sen etenemistä.