perjantai 18. joulukuuta 2015

Projektijohtaminen yhtenä opintojen suuntautumisvaihtoehdoista

TAMKissa liiketaloutta opiskelevat voivat suuntautua opinnoissaan erityyppisiin linjauksiin, joista yksi on projektijohtaminen. Kyseessä on opettaja Antti Klaavun luotsaama suuntautumisvaihtoehto, jonka voi valita ensimmäisen vuoden keväällä. Projektijohtamiseen valitut opiskelevat aloittavat suuntautumisensa mukaiset opinnot toisen vuoden syksyllä.

Projektijohtamista opiskelevat henkilöt opiskelevat ensimmäisen vuoden samoja kursseja kuin muutkin liiketalouden opiskelijat. Tämän jälkeen toisena ja kolmantena vuotena opiskelija voi opiskella 5-25 opintopistettä projektijohtamista. Tämän suuntautumisvaihtoehdon valinnut opiskelija perehtyy yksityiskohtaisesti erilaisten projektien hallintaan ja johtamiseen. Opintoihin kuuluu samat yrityksen perustoiminnot -kokonaisuus, pakolliset kieliopinnot sekä pakolliset ammattiopinnot kuin muillakin liiketalouden tradenomeilla.Projektijohtamisessa onkin tarkoitus laajentaa tradenomitutkintoon kuuluvan peruskurssin asettamaa tietopohjaa. Tämä suuntautumispolku myös valmentaa opiskelijaa kansainvälisen projektinhallintajärjestö IPMA:n D-tason sertifikaatin suorittamiseen. Projektijohtamisessa opiskelija oppii taitoja, jotka valmentavat häntä projektijohtajana toimimiseen, projektiryhmän osana olemiseen sekä kansainvälisessä projektiryhmässä toimimiseen. Suuntautumisvaihtoehdon valinnut opiskelija voi halutessaan suorittaa tutkintoon kuuluvan pakollisen 30 opintopisteen harjoittelunsa ulkomailla.

Projektijohtamiseen suuntautunut valmistumisvaiheessa oleva opiskelija kertoo, että opetus on ollut mielekästä. Opiskelija kertoo valinneensa suuntautumisen sen takia, että hän ajatteli projektijohtamisen tukevan ja täydentävän jo hankittua työkokemusta. Projektien tekemistä hän kuvailee mukavaksi vaihteluksi muilla kursseilla harrastettavaan luennoilla istumiseen.


Opiskelija uskoo projektinjohtamisen opinnoista olevan hänelle hyötyä tulevaisuudessa varsinkin silloin, jos hän työllistyy projektiluontoisiin töihin. Hänen mukaansa muun muassa järjestelmällisyys ja kokonaisuuksien hallinta on kehittynyt opintojen myötä. Opiskelija suosittelee projektijohtamista suuntauksena niille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet vaihtelevista ja monipuolisista työtehtävistä.