keskiviikko 16. joulukuuta 2015

Oikeustradenomina juridiseksi osaajaksi

TAMKin liiketalouden opiskelijat voivat halutessaan erikoistua joihinkin tiettyihin osa-alueisiin. Yksi erikoistumisalueista on juridinen osaaminen, josta valmistutaan oikeustradenomeiksi. Kyseessä on tavallisen liiketalouden tradenomin tutkinnon kanssa yhtä suuri kokonaisuus, jossa keskitytään erityisesti juridiseen osaamiseen. Oikeustradenomitutkinnoista vastaa TAMKissa Jouni Ranta.

Oikeudellisen asiantuntijuuden tradenomin tutkinto koostuu TAMKissa muiden liiketalouden opiskelijoiden kanssa ensimmäisenä vuonna suoritettavien Yrityksen perustoiminnot –moduulien ja kieliopintojen lisäksi toisena ja kolmantena vuotena suoritettavista juridiikkaan painottuvista opinnoista. Pakollisiin opintoihin lukeutuu 50 opintopistettä ja muut pakolliset opinnot ovat erikseen räätälöity juuri juridiikan opiskelijoille. Vaihtoehtoisia ammatillisia opintoja oikeudellisen asiantuntijuuden puolella on valittavana puolet vähemmän kuin muilla liiketalouden opiskelijoilla eli kymmenen opintopistettä.Ensimmäisenä vuonna oikeustradenomit siis opiskelevat muiden liiketalouden opiskelijoiden kanssa jonka jälkeen toisena ja kolmantena vuotena keskitytään oikeuslähteisiin ja Suomen oikeusjärjestelmään. Samalla syvennetään opiskelijoiden oikeudellista ajattelua ja keskeisten oikeusalojen tietämystä. Neljännen opiskeluvuoden syksyllä sovelletaan aiemmin kerättyä osaamista harjoittelun, vapaasti valittavien opintojen ja opinnäytetyön tekemisen muodossa. Opintojen aikana on myös mahdollista osallistua Brysseliin suuntaavalle maksulliselle ulkomaanekskursiolle.

Oikeudellisen asiantuntijuuden puolella opiskelijat suorittavat harjoittelunsa esimerkiksi erilaisissa liikealan töissä (kuten kaupoissa), hallinnollisissa töissä virastoissa tai laitoksissa sekä asiantuntijatehtävissä hallinnossa tai oikeuslaitoksessa. Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla. Opiskelijan valmius erilaisiin juridista osaamista vaativiin tehtäviin kasvaa sitä myötä mitä pidemmällä hän on opinnoissaan. Tutkinnon suorittanut voi toimia erilaisissa oikeudellista ja liiketaloudellista osaamista vaativissa tehtävissä esimerkiksi valtiolla, kunnilla tai elinkeinoelämässä.Opinnäytetyötä vailla valmis oikeustradenomi vinkkaa, että oikeustradenomiksi kannattaa ehdottomasti hakeutua, jos juridiset asiat kiinnostuvat. Hän päätyi hakemaan erillishaussa oikeustradenomiksi silloin, kun suuntautumiseen haettiin erikseen kouluun hakemisen yhteydessä. Opiskelija suositteleekin juridista puolta kaikille, joita juridiikka kiinnostaa esimerkiksi talousasioita enemmän. Tunneilla käydään läpi käytännönläheisesti erilaisia aiheeseen liittyviä asioita ja oppilaat ratkovat oikeudellisia kysymyksiä lakeja tulkiten. Opiskelija kehuu opetusta hyväksi ja erittäin asiantuntevaksi, ja hän uskoo juridisesta osaamisesta olevan takuuvarmasti hyötyä työssä kuin työssä.


Ensi vuonna TAMKiin hakevat voivat suuntautua oikeustradenomeiksi hakuvaiheessa. Tällä hetkellä koulussa olevat liiketalouden opiskelijat voivat erikoistua oikeudelliseen asiantuntijuuteen hakemalla sinne ensimmäisen opiskeluvuotensa lopussa. Oikeudellisen asiantuntijuuden puolelle on rajattu määrä paikkoja, joten kaikkia hakijoita ei valitettavasti voida hyväksyä.