maanantai 28. joulukuuta 2015

Jatkotutkintokin TAMKista? Kyllä kiitos!

Jos alempi ammattikorkeakoulututkinto ei vielä sammuta oppimisen halua, niin TAMKissa voi suorittaa myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon eli YAMK-tutkinnon.  Kyseessä on 60-90 opintopisteen laajuinen tutkinto, jonka suorittamiseen menee 1-2 vuotta. Liiketalouden jatkotutkintojen vastaava opettaja on Mika Boedeker.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen pariin ei kuitenkaan voi ponkaista heti alemman tutkinnon valmistuttua, sillä se vaatii opiskelijalta alemman korkeakoulututkinnon lisäksi kolmen vuoden työkokemusta opiskeltavalta alalta. Kun työelämässä on oltu jo jonkin aikaa ensimmäisen tutkinnon jälkeen, on YAMK oiva keino syventää omaa osaamistaan. YAMK-tutkintoa voi opiskella Tampereella TAMKin pääkampuksella.

TAMKin verkkosivuilta saa lisätietoja YAMK-tutkinnoista


Tutkinnon kykenee suorittamaan kätevästi töiden ohessa, sillä siihen kuuluu vain 2-4 lähiopetuspäivää per kuukausi. Kyseessä on maksullinen tutkinto, jonka avulla opiskelija pääsee syventämään omaa ammattitaitoaan. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sen suorittaneille opiskelijoille saman pätevyyden julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. YAMK-tutkinnossa yhdistyy teoreettinen osaaminen työelämässä hankitun käytännön osaamisen kanssa, ja sen tarkoituksena on valmentaa opiskelijoita juuri työelämän asettamiin haasteisiin.


Tällä hetkellä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voi toteuttaa liiketalouden tradenomi -pohjalta palvelu- ja projektiliiketoiminnassa sekä yrittäjyydessä. Liiketalouden tradenomin tutkinnon suorittanut opiskelija voi toki myös hakea valmistumisen jälkeen opiskelemaan itselleen maisterintutkintoa yliopistosta ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sijaan. Maisteriopintoihin otetaan kuitenkin rajallinen määrä opiskelijoita ja sisäänpääsyvaatimuksena ovat tarpeeksi korkeat arvosanat.