maanantai 30. marraskuuta 2015

Teemaseminaarin järjestäminen osana opintoja

Tänään TAMKin Pääkampuksen isossa juhlasalissa järjestettiin liiketalouden teemaseminaari Yrittäjyys äänessä. Vierailevina puhujina tapahtumassa olivat valtiovarainministeri Alexander Stubb, kansanedustaja Sofia Vikman ja juontaja-yrittäjä Elina Ruuskanen. Seminaarin järjestivät joukko liiketalouden 2. vuoden opiskelijoita osana Hyvät työelämävalmiudet 2 -opintojaksoa.


Teemaseminaarin järjestäminen

Olin ensimmäistä kertaa mukana järjestämässä seminaaria, ja päädyin vielä markkinointitiimin projektipäälliköksi. Luokastamme muodostettiin vielä kaksi muuta tiimiä, joista toinen vastasi käytännön järjestelyistä ja toinen esiintyjien hankinnasta. Lähes kolmenkymmenen hengen kokoonpanolla tapahtuman järjestäminen oli haastavaa jo sen takia, että näin suurta joukkoa oli lähes mahdotonta saada samaan aikaan paikalle. Kurssin puitteissa olevien muutaman tapaamisen lisäksi yhteydenpito hoidettiinkin nykyaikaisesti Facebookin ja WhatsApp:in kautta.

Projektinhallinnan opit tulivat käyttöön suuren joukon myötä, ja työtehtävät jaettiin kaikille mahdollisimman tasaisesti, niin muiden kurssien ohella työtaakka ei kasvanut liian suureksi. Markkinointitiimissä kartoitimme mahdolliset väylät tapahtuman markkinoimiseen. Pääosassa olivat TAMKin sisällä olevat tiedotusväylät, koska pääasiallinen kohderyhmä tapahtumalle oli juurikin koulun opiskelijat, opettajat ja henkilökunta. 

Tiedotteet tapahtumasta lähetettiin julkaistavaksi niin Tamko Topicsissa, intrassa kuin sähköpostilistoilla. Lisäksi tapahtumalle perustettiin omat sivut Facebook:iin. TAMKin viestinnän kautta lähetettiin myös lehdistötiedote paikalliselle medialle julkaistavaksi. Viikkoa ennen tapahtumaa mainostimme seminaaria Kuntokadun pääaulassa ständillä, jolloin tapahtumamainos alkoi pyöriä myös käytävien monitoreissa.


Seminaaripäivä

Viimeiset valmistelut sujuivat aikataulussa ja saliin saapunut kuulijajoukko yllätti iloisesti runsaudellaan. Tiesimme, että osalle liiketalouden opiskelijoita seminaarimme oli pakollinen osa opintoja, mutta toivoimme mukaan paljon muitakin kuulijoita.

Sofia Vikman

Jokainen kolmesta puhujasta otti oman näkökulman yrittäjyyteen ja itsensä markkinointiin, joten uskon että seminaarissa oli jokaiselle kuulijalle jotain mielenkiintoista asiaa.  Sofia Vikmanin mukaan paras tapa markkinoida itseään ja tuoda osaamistaan esille on näyttää se käytännön teoilla.


Elina Ruuskanen

Elina Ruuskanen on entinen TAMKin opiskelija ja ProAkatemialainen. Hänelle on kertynyt kokemusta yrittäjyydestä jo monesta yrityksestä, ja uusi idea on jälleen hautumassa.


Alexander Stubb

Alexander Stubb ei juuri esittelyjä kaipaa. Oman puheenvuoron sijaan hän antoi yleisölle heti vapaat kädet kysymyksiin, jotka vaihtelivat politiikasta opintojen tukemiseen edelleen yrittäjyyteen.


Fiilikset seminaarin jälkeen

Ensin seminaarin järjestäminen tuntui todella suurelta jutulta, varsinkin kaikkien muiden samaan aikaan työllistävien kurssitöiden kanssa, mutta suurella joukolla yhteistyössä tapahtuma onnistui hienosti. Seminaaripäivänä ei tullut vastaankäymisiä ja pysyimme hyvin suunnitellussa aikataulussa.

Ehdoton kohokohta oli monilukuinen yleisö: seminaaria tuli kuuntelemaan 400-500 henkeä, joka oli liiketalouden teemaseminaarien ennätys. Mahtava kokemus kaikenkaikkiaan, näinkin suuren tapahtuman järjestämisestä selvittiin hienosti.

Suuri kiitos koko seminaariporukalle ja tietenkin esiintyjille!

torstai 26. marraskuuta 2015

Yrittäjyys äänessä - liiketalouden teemaseminaari 30.11.2015

Liiketalouden 2. vuoden opiskelijat järjestävät tämän lukuvuoden aikana neljä teemaseminaaria itseään kiinnostavista liiketalouden aihepiireistä. Seminaarin järjestämisessä sovelletaan opittuja taitoja ja hankitaan käytännön kokemusta suuremman yleisötapahtuman järjestämisessä. Ensimmäinen seminaari on tulevana maanantaina 30.11. TAMKin Pääkampuksella.

Mitä

Yrittäjyys äänessä -teemaseminaari käsittelee aiheenaan yrittäjyyttä ja itsensä markkinointia.


Kuka

Puhujina valtiovarainministeri Alexander Stubb, kansanedustaja Sofia Vikman ja juontaja-yrittäjä Elina Ruuskanen MAIKKI-yrityksestä.


Missä

Juhlasali D1-04
Tampereen ammattikorkeakoulu, Pääkampus
Kuntokatu 3, 33520 Tampere


Milloin

Maanantai 30.11.2015 klo 14.00 - 15.45Olen mukana tapahtuman järjestelyissä markkinointitiimin projektipäällikön ominaisuudessa, ja seuraavassa blogipostauksessa kerron tarkemmin tunnelmia ja ajatuksia seminaarista.

maanantai 23. marraskuuta 2015

Opinnäytetöiden helmiä

Liiketalouden 2. ja 3. vuosikurssin opiskelijat osallistuivat 16.11.  Opinnäytetöiden helmiä -tilaisuuteen osana Hyvät työelämävalmiudet -kurssia. Tilaisuudessa kuultiin neljä erilaista opinnäytetyöesitystä. Lisäksi kuultiin ajankohtaisia asioita opinnäytetyön tekemisestä.


Palvelun laatu ja kirjanpitäjän vaihdostilanteet


Mari Rajasalo teki opinnäytetyönsä Pluscom taloushallinto Tampere Oy:lle. Työn tavoitteena oli toiminnan ja toimintatapojen yhtenäistäminen. Teoreettisen viitekehyksen hän suunnitteli työn edetessä ja tutkimusmenetelmänä oli kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus sähköisen kyselyn muodossa.

Työn edetessä Mari oppi tuntemaan ja näkemään tilitoimiston maailmaa kokonaisvaltaisemmin. Lisäksi hän sai hyviä ideoita ja ajatuksia omaan työhön ja työtapoihin.

Ongelmakohtina opinnäytetyöprosessissa hänellä oli aiheen rajaaminen ja selkeyttäminen sekä tutkimuksessa haasteena saada riittävästi vastauksia kun perusjoukko otoksella pieni. Myös useat sidosryhmät toivat omat haasteensa informaationkulkuun.

Jälkikäteen ajateltuna hän olisi valinnut ehkä vähän enemmän taloushallintoon liittyvän aiheen, nyt tehdyssä työssä aihe oli suhteellisen poikkitieteellinen.

Verkkopalvelun lanseeraus: Case OmaSeppo


Peppi Lehmussaaren aiheena oli OmaSeppo-verkkopalvelun lanseeraus pienien taloyhtiöiden käyttöön. Viitekehys oli verkkomarkkinointi ja sisällöntuottaminen. Työn tuloksena oli kirjoituksia palvelun verkkosivulle, julkaisusuunnitelma, otsikkideoita uusille kirjoituksille, markkinointimateriaaleja sekä lomakepohjia.

Opinnäytetyöprosessi aikana hän oppi, ettei lopputyön tekeminen ole niin iso ja raskas kuin oli ennakkoon ajatellut. Se oli hyvä tilaisuus näyttää omaa osaamista ja oppia uutta. Lisäksi Peppi innostui aiheesta muutenkin, ja haki valmistuttuaan opiskelemaan viestintää.

Ongelmakohtia oli toimeksiantajan ja aiheen löytäminen, aiheen rajaaminen, työn otsikointi sekä lähteiden löytäminen. Myös henkilöiden tavoitettavuus yrityksessä toi omat haasteensa.

Vinkkeinä muille opinnäytettä työstäville hän kehottaa tekemään jonkinlaisen aikataulun ja kirjoittamaan yhtäjaksoisesti pidempiä pätkiä. Alussa ei saa juuttua liikaa rakenteen suunnitteluun, vaan tuottaa tekstiä, jota voi muokata myöhemmin. Hän kehoittaa myös tekemään kirjoitustyötä jossain muualla kuin kotona, esimerkiksi koulun kirjastossa.

Budjettijärjestelmän laatiminen pienelle yritykselle


Merja Haverinen laati opinnäytetyönään budjettijärjestelmän omalle yritykselle Mainvision Oy:lle, joka on optisen alan tukkuliike. Työn tavoitteena oli parantaa tuloksen ennustettavuutta, tehdä budjettijärjestelmä sekä kassavirtalaskelma.

Opinnäytetyön teoreettisena viitekehyksenä oli yritysten budjetoinnit. Pienistä yrityksistä oli hankala löytää tietoa, ja hän halusi selvittää onko budjetoinnista lopulta järkevää hyötyä pienelle yritykselle, vai onko se turhaa tietoa.

Prosessissa Merja oppi Excelin käytön, jota hän ei juuri ollut aikaisemmin käyttänyt. Myös erilaiset liiketalouden käsitteet tarkentuivat. Vinkkinä hän antaa, että kannattaa tuottaa paljon tekstiä ja yrittää olla vähemmän kriittinen ennen valmiin tekstin hiontaa.

Tunteisiin vetoavan brändin rakentaminen


Markus Jokisen opinnäytetyön tarkoitus oli rakentaa käytännönläheinen työkalu yrityksen käyttöön. Tavoitteet hänellä oli hyvin selkeät alusta lähtien: erinomainen arvosana opinnäytetyöstä uran jatkoa ajatellen, kiinnostava ja konkreettinen aihe, sekä pyrkimys välttää tutkimustyötä.

Aiheanalyysi auttoi häntä yllättävän paljon aiheen valinnassa, ja toimeksiantaja valikoitui lopulta paljolti nopean aikataulun vuoksi. Työprosessissa hän ensin hahmotteli sisällysluettelon, joka oli raakavedos omastas päästä sekä tutki mitä muut olivat aiheesta tehneet. Materiaalien ja ohjaajan kommenttien pohjalta hän tarkensi suunnitelmaa ja hyväksytti sen ohjaajallaan. 

Lopullinen työ sisälsi teoriakatsauksen, haastattelu- ja verkkokyselyn suorittamisen ja niiden analyysit sekä niiden pohjalta luodun brändikäsikirjan. Viimeistely oli suuressa osassa työn loppuvaihetta, koska hän halusi työstä hyvän arvostelun.

Opinnäytetyötä tehdessä Markus oppi, että suunnitteluun kannattaa panostaa kunnolla ja tehdä työ tiiviiseen tahtiin. Tekstiä pitää lukea ja kirjoittaa moneen kertaan, että sen saa hiottua hyväksi. Lisäksi hän suosittaa tekemään työn sellaisesta aiheesta mikä kiinnostaa itseä.

Muutoksia opinnäytetyöohjeistuksessa


Kirsi Tanner kertoi tilaisuuden lopuksi muutoksista opinnäytetyöohjeistuksessa. Kansilehteen ja abstractiin oli tehty pieniä muutoksia, jotka on jo päivitetty opinto-oppaaseen. Lisäksi jatkossa opinnäytetyösopimus tehdään jatkossa kaikista töistä.

Syksystä 2015 lähtien opinnäytetyön arviointi perustuu täysin julkiseen raporttiin,ja työn tiivistelmässä tulee mainita esimerkiksi luottamuksellisesta lähteestä.

Opinnäytetyöhön liittyvistä ohjeistuksista voit lukea lisää opinto-oppaasta.

Opiskelijoita kuuntelemassa Kirsi Tanneria.


tiistai 17. marraskuuta 2015

Ajatuksia opinnäytetyöstä


Opinnäytetyö on pakollinen osa ammattikorkeakouluopintoja ja se on laajuudeltaan 15 opintopistettä. Opinnäytetyön tavoitteena on soveltaa opittuja tietoja ja taitoja käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön avulla pyritään lisäksi kehittämään opiskelijoiden tiedonhankinta-, analysointi-, ongelmanratkaisu- ja argumentaatiotaitoja sekä kirjallista ja suullista viestintää.  Opinnäytetyö voi sisällöltään olla tutkimus- tai kehittämistyö, toiminnallinen tai teoreettinen kokonaisuus tai case -tyyppinen opinnäytetyö. Parhaassa tapauksessa opinnäytetyö on portti työelämään.

Mistä aihe opinnäytetyöhön?Monesti kuulee opiskelijoiden tuskailevan opinnäytetyön aihevalinnan kanssa. Aiheelta vaaditaan paljon. Aiheen tulisi olla ajankohtainen, työelämälähtöinen, innovatiivinen, kiinnostava, omaperäinen ja rohkea. Opinnäytetyön aiheeseen liittyvät vaatimukset aiheuttavatkin monille harmaita hiuksia, paniikkia ja ahdistusta. Kaikilla osa-alueilla ei kuitenkaan tarvitse hipoa täydellisyyttä vaan tärkeintä on tuntea omat tavoitteet. 

Kirjapino kasvaa hyvää vauhtia opinnäytetyön edetessä
- apua aineiston etsintään voi hakea esimerkiksi koulun kirjastosta

Itse löysin aiheen opinnäytetyöhön työpaikaltani. Halusin käytännön syistä tehdä opinnäytetyön yritykselle, jossa työskentelen. Koin, että opinnäytetyön suunnittelua ja toteutusta helpottaa, kun yrityksen toimintatavat ovat ennestään tutut. Yrityksellä ei ollut antaa valmista aihetta, joten lähdin itsenäisesti miettimään mahdollisia tutkimus- ja kehityskohteita. Idea aiheesta syntyi loppujen lopuksi melko helposti.


Opinnäytetyön aihetta kannattaakin lähteä rohkeasti tiedustelemaan työpaikalta tai muilta mahdollisilta toimeksiantajayrityksiltä. Itseään kiinnostavaa aihetta voi etsiä myös esimerkiksi uutisista tai sanomalehdistä. Vanhoja opinnäytetöitä voi tutkia aihetta silmällä pitäen, mutta niiden ei pidä antaa rajoittaa mielikuvitusta liikaa. Silmät kannattaa pitää auki, sillä idea opinnäytetyön aiheeseen voi tulla mistä tahansa. Tärkeintä on kuitenkin se, että valitsemasi aihe on omasta mielestäsi kiinnostava. Opinnäytetyön kirjoittaminen voi ajoittain tuntua puuduttavalta, joten jos aihe ei alunperinkään ole mielestäsi kiinnostava, ei kirjoittaminenkaan yleensä suju.  


Aiempia opinnäytetöitä voi käydä lukemassa Theseuksesta

Opinnäytetyöprosessi


Kun idea opinnäytetyölleni oli muotoutunut otin yhteyttä TAMKin Liiketalouden opinnäytetyökoordinaattoriin Kirsi Tanneriin saadakseni hyväksynnän aiheelle ja opinnäytetyölleni ohjaajan. Lisäksi minun tuli tehdä toimeksiantajayrityksen kanssa sopimus opinnäytetyön toteuttamisesta yritykselle. Muodollisuuksien jälkeen pääsin keskittymään toteutuksen, aikataulun ja sisällön suunnitteluun tarkemmin.

Porttimalli on hyvä perusta
 opinnäytetyöprosessin aikatauluttamiselle (TAMK intra)

Itselläni opinnäytetyöprosessi on aivan viime metreillä. Olen melko tyytyväinen opinnäytetyöhöni, mutta näin jälkikäteen ajateltuna olisin voinut tehdä joitakin asioita toisin. Ensinnä varaisin paljon enemmän aikaa koko prosessille! Toiseksi olisin kiinnittänyt enemmän huomiota tiedonhankintaan alkuvaiheessa. Kirjoittaminen olisi todennäköisesti sujunut helpommin ja nopeammin, jos teoria olisi ollut paremmin hallussa jo ennen kirjoittamisen aloittamista. Muistiinpanojen tekemisen olen kokenut teorian sisäistämisessä hyväksi apuvälineeksi.

Viisi koottua vinkkiä opinnäytetyöhön


1. Etsi itseäsi kiinnostava aihe 

2. Ole rohkeasti yhteydessä yrityksiin, joilta voisit saada aiheen opinnäytetyöllesi

3. Pidä silmät auki, aihe opinnäytetyöhön voi löytyä mistä vain

4. Varaa riittävästi aikaa

5. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty


Tsemppiä opinnäytetyön aiheen etsintään ja opinnäytetyöprosessiin!

sunnuntai 15. marraskuuta 2015

Recycled Is The New Black

Kierrätysmuotitapahtuma Recycled Is The New Black keskittyi kertomaan vaatteiden kierrätyksestä materiaalien uusiokäytöstä muodin luomisessa. Tapahtuman kantavia teemoja olivat tietoisuuden lisääminen opiskelijoiden keskuudessa ja kestävään ostamiseen kannustaminen.

Recycled Is The New Black pyörähti käyntiin myyntitapahtumalla pääkampuksen aulatiloissa. Toimintaansa ja tuotteitaan oli esittelemässä erilaisia yrityksiä ja yhteisöjä, jotka soveltavat kestävää kehitystä toiminnassaan. Kierrätysmateriaali ja uudistaminen olivat päivän sana. Tarjolla oli myös pientä syötävää ja juotavaa, ja oli mahdollisuus myös pikameikkiin tai -kampaukseen. Ständit keräsivät paljon kiinnostunutta yleisöä.


Jungle Juice Bar tarjoili mehumaistiaisia.


Myyntitapahtuman jälkeen toiminta siirtyi Y-Kampuksen Stagelle, jossa oli luvassa tiivis kahden tunnin asiapaketti. Ensin UFF esitteli toimintaansa, jonka jälkeen muotibloggarit Hanna Ä ja Milla K olivat mukana stailaushaasteessa.
Outi Les Pyy


Viimeisenä stagelle nousi tapahtuman pääpuhuja Outi Les Pyy. Hän kertoi omasta historiastaan sekä yrittäjyydestä kierrätysmuodin parissa. Tärkein Pyyn käsittelemä aihe oli mielestäni kritiikki. Hän mainitsi näin jälkiviisautena, että ilman kritiikkiä ei ole kehitystä. Hänen kahvikapselimekkonsa saavutti somen kautta yllättävän näkyvyyden, joka alkoi mekkoa käsittelevästä blogipostauksesta, joka oli kirjoitettu huolimattomaan sävyyn. Lopulta hän oli Radio Helsingissä puhumassa ja siinä vaiheessa mekko tunnettiin jo nimellä "kohumekko". Mekon suunnittelu lähti liikkeelle siitä, että hän halusi viedä kierrätysasiaa eteenpäin. Lopulta mekko oli saavuttanut 8,5 miljoonan näkyvyyden. 

Outi Les Pyy.

Pyy on open source -ajattelun ystävä eikä pelkää kopiointia, koska kukaan ei pysty tekemään tuotetta täysin samalla tavalla. Toiset kierrätyssuunnittelijat ovat hänelle kollegoita, eivät kilpailijoita. Kilpailijoina hän näkee vaateliikkeet. 


Outi Les Pyyn luomuksia.


Yhteistyöprojekteja valitessa Pyylle on tärkeää gut feeling, eli miltä asia tuntui ensimmäisen kerran. Sen lisäksi päätökseen vaikuttavat henkilöt, jotka ovat mukana selä se, mitä voi saada aikaan, jos lähtee mukaan. Tämä on auttanut häntä keräämään ympärilleen aitoja ihmisiä, joiden kanssa on hieno tehdä töitä. Kaikkeen ei pidä suostua, vaan pitää oppia sanomaan ei, mutta nätisti, koska Suomen kokoisessa maassa siltoja ei kannata polttaa. Pyy suosittelee "pysymään hyvisten puolella", että voi mennä nukkumaan hyvillä mielen omantunnon ollessa puhdas. Nöyrä tulee olla, mutta ei nöyristelevä. Se on hyvä tapa tehdä bisnestä.


Street fashion -tapahtumassa ollut Chanelin laukku,
joka oli ainut ei-designerin tuote.