sunnuntai 25. lokakuuta 2015

Ammatilliset projektityöt -opintojakso

Liiketalouden 2. vuoden pakollisiin opintoihin kuuluu ammatilliset projektityöt -opintojakso. Opintojakso on laajuudeltaan 7 opintopistettä ja se sisältää käytännön työelämäprojektien suunnittelua, toteutusta ja raportointia sekä vähintään yhden case-tehtävän tekemisen.

Opintojakson sisältö


Ammatilliset projektityöt -opintojaksolla tehtävien projektien kautta opiskelijat harjoittelevat projektiryhmässä toimimista, projektiin liittyvien raporttien tuottamista sekä ammatillisen osaamisen soveltamista käytännössä. Työelämäprojektit toteutetaan usein ryhmätöinä toimeksiantajayritykselle. Opiskelijoiden tulee etsiä projekteille toimeksiantajat esimerkiksi työpaikaltaan tai harrastuksiensa kautta. TAMKilla on tarjolla myös muutamia valmiita projekteja, joihin osallistumalla voi kerryttää opintopisteitä ammatilliset projektityöt -opintojaksolle. TAMKin tarjoamia projekteja ovat esimerkiksi marraskuussa järjestettävä InnoEvent -tapahtuma, blogiprojekti, yrityskylä sekä formula student -projekti.

Case-tehtävät testaavat opiskelijoiden ammatillista osaamista ja osaamisen soveltamista käytännössä. Case-tehtävien tehtävänannot ja aihepiirit liittyvät olennaisesti vuoden aikana käytyihin opintoihin. Mahdollisia aihepiirejä ovat esimerkiksi kirjanpito, markkinointi ja palvelut sekä asiakkuus. Case-tehtävät ovat laajuudeltaan 1-2 opintopistettä. Halutessaan opiskelija voi suorittaa useamman case-tehtävän. 


Hyvä olo, parempi mieli
-hyvinvointipäivät 20.-22.10.2015


Hyvinvointipäivät on toteutettu monialaisen 
opiskelija- ja opettajatiimin johdolla. 
Projektipäällikkönä toiminut liiketalouden opiskelija Emmi Tanskanen. 


Hyvinvointipäivät on jatkossa tarkoitus 
järjestää TAMKissa kaksi kertaa vuodessa.Omat kokemukset työelämäprojekteista


Olen itse kokenut työelämäprojektien toteuttamisen antoisaksi ja koen oppineeni paljon projektien kautta. Projekteissa on saanut lisäksi mahdollisuuden tavata uusia ihmisiä ja kerätä kontakteja työelämää varten. Uusista mahdollisista projekteista ilmoitetaan lähes viikottain ja projektien tehtävienannot sekä aihepiirit vaihtelevat projektien välillä, joten jokaiselle löytyy varmasti mielenkiintoinen projekti toteutettavaksi.

Osallistuin viime vuonna InnoEvent –tapahtumaan ja olin mukana erään toimeksiantajayrityksen mystery shopping –projektissa. Tänä vuonna olen mukana blogiprojektissa kahden muun liiketalouden opiskelijan kanssa. Projektin tarkoituksena on toteuttaa TAMKin liiketalouden blogiin ajankohtaisia blogikirjoituksia liiketalouden aihepiiristä. Blogiprojektin suunnittelun olemme aloittaneet laatimalla työryhmän kesken projektikuvauksen ja projektisuunnitelman. Projektisuunnitelmassa olemme täsmentäneet projektin taustaa ja tavoitetta sekä suunnitelleet projektin vaiheita ja aikataulua. Blogikirjoitusten suunnittelun ja kirjoittamisen opiskelijat toteuttavat itsenäisesti. Projektin lopuksi kirjoitetaan loppuraportti, jossa arvioidaan muun muassa projektin onnistumista ja tavoitteiden toteutumista. 


 
InnoEvent -tapahtuma TAMKissa jälleen marraskuussa!

Työelämäprojekteilla kohti työelämää


Käytännön työelämäprojektien toteuttaminen muiden koulutöiden ohella voi tuntua ajoittain raskaalta ja aikaa vievältä. Projektien suunnittelu ja toteuttaminen osana opintoja on kuitenkin erittäin hyödyllistä ajatellen tulevaisuuden työelämää ja työllistymistä. Työnantajat arvostavat entistä enemmän projektiosaamista ja osa työnantajista odottaa, että työnhakijoilta löytyy perustaidot projektien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä projektiryhmässä toimimisesta. Voihan olla, että tulevaisuuden työnantaja tai seuraava harjoittelupaikka löytyy koululla tehtävien työelämäprojektien myötä. Projektien suunnitteluun ja toteutukseen panostaminen siis kannattaa!