maanantai 3. elokuuta 2015

Kokemuksia Kauppa & Yrittäjyys -opinnoistaLiiketalouden koulutusohjelmassa on mahdollista opiskella K-kauppiasliiton ammattikorkeakouluille räätälöimä opintokokonaisuus. Koulutus on uusiutunut tänä vuonna ja se on jaettu 5 opintopisteen kokonaisuuksiin. Vähittäiskauppaa ja kauppiasyrittäjyyttä käsittelevästä opintokokonaisuudesta voi suorittaa kokonaisuudessaan 15 opintopistettä. Opinnot suoritetaan kokonaan verkko-opintoina ja ohjaajina toimivat TAMKin opettajat. Tavoitteina opinnoissa on saada hyvä kokonaiskuva kaupan toimialasta ja työtehtävistä ja antaa valmiuksia alan eri työtehtäviin. 


Haastattelimme aiemman opintokokonaisuuden eli 20 opintopistettä ensimmäisenä TAMKissa suorittanutta ja tänä keväänä valmistunutta Piia Lilja-Poukkaa. Piian sai kiinnostumaan opinnoista yrittäjyysnäkökulma ja verkko-opintojen sopivuus omaan elämäntilanteeseen. Opinnot saa suorittaa omaa tahtia eli ne joustavat hyvin elämäntilanteen mukaan.

Piia aloitti ensimmäisen kokonaisuuden suorittamisen opintojensa toisena vuotena. Tämä ajankohta oli hyvä, koska pohjatiedot auttavat opinnoissa. Opinnot olivat monipuolisesti koottu ja sisälsivät paljon erilaisia tehtäviä. Esimerkiksi osassa opintoja jalkaudutaan kauppoihin ja tutkitaan erilaisia toimintatapoja. Tietoja analysoidaan ja pohditaan. Opiskelu on hyvin monipuolista.


Opinnot sisältävät paljon lukujen pyörittelyä ja analysointia, mikä on jokaiselle pienyrittäjyyttä suunnittelevalle erittäin opettavaa. Opinnot vaativat sinnikkyyttä ja motivaatiota, mutta ovat hyvin opettavia ja palkitsevia.  Opinnoista saa erinomaisen pohjan toiminnan ja talouden suunnitteluun ja mahdolliseen kaupan alan yrittäjyyteen. Piia kannustaakin kaikkia joita kiinnostaa kaupanala tai yrittäjyys ottamaan Kauppa ja Yrittäjyys -opinnot osaksi opintoja!