keskiviikko 30. joulukuuta 2015

Mikä ihmeen ainejärjestö?

Opiskelijaelämässä voi välillä mennä sormi suuhun tai aika käydä pitkäksi. Näissä tapauksissa TAMKin liiketalouden opiskelijan apuna on liiketalouden, International Businesin ja tietojenkäsittelyn opiskelijoiden ainejärjestö TTO ry eli Tampereen Tradenomiopiskelijat. Ainejärjestön tehtävänä on toimia opiskelijoiden edunvalvojana, auttaa ongelmatilanteissa ja ajaa opiskelijoiden asemaa.

TTO toimii valtakunnallisen Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n jäsenliittona, ja se muun muassa osallistuu erilaisiin TROLin tapahtumiin ja koulutuksiin. Ainejärjestön päätarkoituksena on siis valvoa tradenomiopiskelijoiden etua ja edustaa TAMKin tradenomiopiskelijoita valtakunnallisella tasolla.Täysin opiskelijoiden ylläpitämä TTO pitää huolen koulutus- ja sosiaalipoliittisten asioiden lisäksi myös opiskelijoiden viihdyttämisestä. Ainejärjestö järjestää lukukauden aikana lukuisia erilaisia tapahtumia, jonne voi tulla karistelemaan pölyjä oppikirjojen pänttäämisen jälkeen. TTO esimerkiksi järjestää yhdessä insinööriopiskelijoiden TIRO ry:n ja hoito-alan opiskelijoiden PIRATE ry:n kanssa PISTOT-opiskelijabileitä.

TTO:lla on myös täysin omia tapahtumia aina syksyllä järjestettävästä Hämmästyttävästä rallista Hervannan Humalahyppelyyn ja Soppasaunaan. Juhlien lisäksi ainejärjestö järjestää yhteisiä sauna-iltoja sekä muuta yhdessäoloa. Kansainvälisyydestäkin pidetään huolta, sillä Tampereen Tradenomiopiskelijat toteuttavat opiskelijoille erittäin suosittuja ulkomaanekskursioita kotimaisten reissujen lisäksi. TTO:n ekskursioilla on käyty tutustumassa paikalliseen liiketoimintakulttuuriin muun muassa Prahassa, Budapestissä ja ensi keväänä Berliinissä.

Vuonna 2015 TTO teki ekskursion Prahaan

  
Oma ainejärjestö on siis opiskelijalle ehdottomasti hyödyllinen voimavara. TTO:n jäsenmaksun maksaneet saavat muun muassa haalarit, alennuksia erilaisiin tapahtumiin, osallistumisoikeuden erilaisille luennoille ja ekskursioille sekä TROL ry:n puolesta tulevia etuja, kuten esimerkiksi palkkaneuvontaa, työsuhdelakimiesten neuvontapalveluita, Tradenomi-lehden sekä yleistä edunvalvontaa työelämäkysymyksissä ja koulutuspolitiikassa.


Lisätietoa TTO:sta saa kätevästi ainejärjestön omilta verkkosivuilta. Instagramissa TTO vaikuttaa nimellä @tto_ry. Näiden kanavien lisäksi TTO näkyy Facebookissa (Tampereen Tradenomiopiskelijat TTO ry) ja Twitterissä (@tto_ry).

maanantai 28. joulukuuta 2015

Jatkotutkintokin TAMKista? Kyllä kiitos!

Jos alempi ammattikorkeakoulututkinto ei vielä sammuta oppimisen halua, niin TAMKissa voi suorittaa myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon eli YAMK-tutkinnon.  Kyseessä on 60-90 opintopisteen laajuinen tutkinto, jonka suorittamiseen menee 1-2 vuotta. Liiketalouden jatkotutkintojen vastaava opettaja on Mika Boedeker.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen pariin ei kuitenkaan voi ponkaista heti alemman tutkinnon valmistuttua, sillä se vaatii opiskelijalta alemman korkeakoulututkinnon lisäksi kolmen vuoden työkokemusta opiskeltavalta alalta. Kun työelämässä on oltu jo jonkin aikaa ensimmäisen tutkinnon jälkeen, on YAMK oiva keino syventää omaa osaamistaan. YAMK-tutkintoa voi opiskella Tampereella TAMKin pääkampuksella.

TAMKin verkkosivuilta saa lisätietoja YAMK-tutkinnoista


Tutkinnon kykenee suorittamaan kätevästi töiden ohessa, sillä siihen kuuluu vain 2-4 lähiopetuspäivää per kuukausi. Kyseessä on maksullinen tutkinto, jonka avulla opiskelija pääsee syventämään omaa ammattitaitoaan. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sen suorittaneille opiskelijoille saman pätevyyden julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. YAMK-tutkinnossa yhdistyy teoreettinen osaaminen työelämässä hankitun käytännön osaamisen kanssa, ja sen tarkoituksena on valmentaa opiskelijoita juuri työelämän asettamiin haasteisiin.


Tällä hetkellä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voi toteuttaa liiketalouden tradenomi -pohjalta palvelu- ja projektiliiketoiminnassa sekä yrittäjyydessä. Liiketalouden tradenomin tutkinnon suorittanut opiskelija voi toki myös hakea valmistumisen jälkeen opiskelemaan itselleen maisterintutkintoa yliopistosta ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sijaan. Maisteriopintoihin otetaan kuitenkin rajallinen määrä opiskelijoita ja sisäänpääsyvaatimuksena ovat tarpeeksi korkeat arvosanat.

keskiviikko 23. joulukuuta 2015

Opiskelijaelämä ei ole pelkkää pänttäämistä

Opiskeluaikana voi välillä tuntua siltä, että päivät täyttyvät vain koulujutuista, eikä nollaaminen tunnu onnistuvan millään. Tähän hätään vastaavat monen rakastamat opiskelijabileet, joita järjestetään tiuhaan tahtiin mitä hulvattomammilla teemoilla. Pään tyhjentämisen lisäksi opiskelijabileet ja muut opiskelijoille suunnatut vapaa-ajan tapahtumat ovat varsinkin opintojen alkuvaiheessa hyviä keinoja saada uusia kavereita ja oppia tuntemaan omia kurssitovereita.

Tampereella opiskelijabileiden mainetta pidetään hyvin yllä lukuisten eri tapahtumien merkeissä. Vuoden suurin opiskelijatapahtuma on varmasti monelle tuttu Hämeenkadun Appro, jossa kuljetaan kaupungin tuttujen ja vähän tuntemattomampienkin baarien läpi leimoja keräillen. Tuhansia opiskelijoita joka syksy houkutteleva Appro on monelle jokavuotinen perinne, jota ei voi jättää väliin.Syksyisin on muutenkin paljon menoa ja meininkiä. Ensimmäisen vuoden tradenomeille järjestetään oman ainejärjestön eli TTO:n toimesta esimerkiksi Hämmästyttävä ralli sekä Tradenomikastajaiset, joissa pääsee todella tutustumaan uusiin luokkatovereihinsa erilaisia rasteja suorittamalla. Yhteishengen nostattamiselta ei voi välttyä!

Syksyn alkupläjäyksen jälkeen vuoden varrella on myös kuukausittain järjestettäviä opiskelijabileitä. Esimerkiksi TTO:n, PIRATE:n ja TIRO:n järjestämät PISTOT ovat erittäin suosittuja tapahtumia, joissa on aina erilainen teema. Tasaisin väliajoin järjestetään myös muun muassa Haalaribileet ja Kolmiot, joten joka kuukaudelle saa varmasti juhlintaa mielensä mukaan. Poikkitieteelliset opiskelijabileet ovat myös erinomainen keino tutustua muiden alojen opiskelijoihin.


Erilaisia yksittäistapahtumia riittää myös jokaiseen makuun. TTO järjestää muun muassa Hervannan Humala Hyppely –rastikierroksen nimensä mukaisesti Hervannassa, jonka varrella kokeneinkin Hervannan kävijä pääsee näkemään kyseisen kaupunginosan aivan uudessa valossa. Hervannan Humala Hyppelyn lisäksi vuoden aikana on tarjolla myös muun muassa syksyisin järjestettävää baarikierrosta eli Bubirundia, lukuvuoden alkamista juhlistavaa Alkumetriä, Appro-teemalla kulkevaa Pikkuapproa, TTO:n jo legendaariseksi muodostunutta Soppasaunaa sekä lukuvuoden päättävää Loppumetriä.


Kaikkia opiskelijatapahtumia silmällä pitäen kannattaa silloin tällöin vilkuilla koulun ilmoitustauluja sekä eri juhlien ja tapahtumien Facebook-sivuja, joilla kerrotaan ajankohtaista tietoa tulevista pirskeistä. Sosiaaliset tapahtumat ovat mainio keino esimerkiksi solmia uusia kaveruussuhteita yllättävienkin ihmisten kanssa, tavata muiden alojen opiskelijoita sekä tehdä Tamperetta tutuksi.

perjantai 18. joulukuuta 2015

Projektijohtaminen yhtenä opintojen suuntautumisvaihtoehdoista

TAMKissa liiketaloutta opiskelevat voivat suuntautua opinnoissaan erityyppisiin linjauksiin, joista yksi on projektijohtaminen. Kyseessä on opettaja Antti Klaavun luotsaama suuntautumisvaihtoehto, jonka voi valita ensimmäisen vuoden keväällä. Projektijohtamiseen valitut opiskelevat aloittavat suuntautumisensa mukaiset opinnot toisen vuoden syksyllä.

Projektijohtamista opiskelevat henkilöt opiskelevat ensimmäisen vuoden samoja kursseja kuin muutkin liiketalouden opiskelijat. Tämän jälkeen toisena ja kolmantena vuotena opiskelija voi opiskella 5-25 opintopistettä projektijohtamista. Tämän suuntautumisvaihtoehdon valinnut opiskelija perehtyy yksityiskohtaisesti erilaisten projektien hallintaan ja johtamiseen. Opintoihin kuuluu samat yrityksen perustoiminnot -kokonaisuus, pakolliset kieliopinnot sekä pakolliset ammattiopinnot kuin muillakin liiketalouden tradenomeilla.Projektijohtamisessa onkin tarkoitus laajentaa tradenomitutkintoon kuuluvan peruskurssin asettamaa tietopohjaa. Tämä suuntautumispolku myös valmentaa opiskelijaa kansainvälisen projektinhallintajärjestö IPMA:n D-tason sertifikaatin suorittamiseen. Projektijohtamisessa opiskelija oppii taitoja, jotka valmentavat häntä projektijohtajana toimimiseen, projektiryhmän osana olemiseen sekä kansainvälisessä projektiryhmässä toimimiseen. Suuntautumisvaihtoehdon valinnut opiskelija voi halutessaan suorittaa tutkintoon kuuluvan pakollisen 30 opintopisteen harjoittelunsa ulkomailla.

Projektijohtamiseen suuntautunut valmistumisvaiheessa oleva opiskelija kertoo, että opetus on ollut mielekästä. Opiskelija kertoo valinneensa suuntautumisen sen takia, että hän ajatteli projektijohtamisen tukevan ja täydentävän jo hankittua työkokemusta. Projektien tekemistä hän kuvailee mukavaksi vaihteluksi muilla kursseilla harrastettavaan luennoilla istumiseen.


Opiskelija uskoo projektinjohtamisen opinnoista olevan hänelle hyötyä tulevaisuudessa varsinkin silloin, jos hän työllistyy projektiluontoisiin töihin. Hänen mukaansa muun muassa järjestelmällisyys ja kokonaisuuksien hallinta on kehittynyt opintojen myötä. Opiskelija suosittelee projektijohtamista suuntauksena niille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet vaihtelevista ja monipuolisista työtehtävistä.

keskiviikko 16. joulukuuta 2015

Oikeustradenomina juridiseksi osaajaksi

TAMKin liiketalouden opiskelijat voivat halutessaan erikoistua joihinkin tiettyihin osa-alueisiin. Yksi erikoistumisalueista on juridinen osaaminen, josta valmistutaan oikeustradenomeiksi. Kyseessä on tavallisen liiketalouden tradenomin tutkinnon kanssa yhtä suuri kokonaisuus, jossa keskitytään erityisesti juridiseen osaamiseen. Oikeustradenomitutkinnoista vastaa TAMKissa Jouni Ranta.

Oikeudellisen asiantuntijuuden tradenomin tutkinto koostuu TAMKissa muiden liiketalouden opiskelijoiden kanssa ensimmäisenä vuonna suoritettavien Yrityksen perustoiminnot –moduulien ja kieliopintojen lisäksi toisena ja kolmantena vuotena suoritettavista juridiikkaan painottuvista opinnoista. Pakollisiin opintoihin lukeutuu 50 opintopistettä ja muut pakolliset opinnot ovat erikseen räätälöity juuri juridiikan opiskelijoille. Vaihtoehtoisia ammatillisia opintoja oikeudellisen asiantuntijuuden puolella on valittavana puolet vähemmän kuin muilla liiketalouden opiskelijoilla eli kymmenen opintopistettä.Ensimmäisenä vuonna oikeustradenomit siis opiskelevat muiden liiketalouden opiskelijoiden kanssa jonka jälkeen toisena ja kolmantena vuotena keskitytään oikeuslähteisiin ja Suomen oikeusjärjestelmään. Samalla syvennetään opiskelijoiden oikeudellista ajattelua ja keskeisten oikeusalojen tietämystä. Neljännen opiskeluvuoden syksyllä sovelletaan aiemmin kerättyä osaamista harjoittelun, vapaasti valittavien opintojen ja opinnäytetyön tekemisen muodossa. Opintojen aikana on myös mahdollista osallistua Brysseliin suuntaavalle maksulliselle ulkomaanekskursiolle.

Oikeudellisen asiantuntijuuden puolella opiskelijat suorittavat harjoittelunsa esimerkiksi erilaisissa liikealan töissä (kuten kaupoissa), hallinnollisissa töissä virastoissa tai laitoksissa sekä asiantuntijatehtävissä hallinnossa tai oikeuslaitoksessa. Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla. Opiskelijan valmius erilaisiin juridista osaamista vaativiin tehtäviin kasvaa sitä myötä mitä pidemmällä hän on opinnoissaan. Tutkinnon suorittanut voi toimia erilaisissa oikeudellista ja liiketaloudellista osaamista vaativissa tehtävissä esimerkiksi valtiolla, kunnilla tai elinkeinoelämässä.Opinnäytetyötä vailla valmis oikeustradenomi vinkkaa, että oikeustradenomiksi kannattaa ehdottomasti hakeutua, jos juridiset asiat kiinnostuvat. Hän päätyi hakemaan erillishaussa oikeustradenomiksi silloin, kun suuntautumiseen haettiin erikseen kouluun hakemisen yhteydessä. Opiskelija suositteleekin juridista puolta kaikille, joita juridiikka kiinnostaa esimerkiksi talousasioita enemmän. Tunneilla käydään läpi käytännönläheisesti erilaisia aiheeseen liittyviä asioita ja oppilaat ratkovat oikeudellisia kysymyksiä lakeja tulkiten. Opiskelija kehuu opetusta hyväksi ja erittäin asiantuntevaksi, ja hän uskoo juridisesta osaamisesta olevan takuuvarmasti hyötyä työssä kuin työssä.


Ensi vuonna TAMKiin hakevat voivat suuntautua oikeustradenomeiksi hakuvaiheessa. Tällä hetkellä koulussa olevat liiketalouden opiskelijat voivat erikoistua oikeudelliseen asiantuntijuuteen hakemalla sinne ensimmäisen opiskeluvuotensa lopussa. Oikeudellisen asiantuntijuuden puolelle on rajattu määrä paikkoja, joten kaikkia hakijoita ei valitettavasti voida hyväksyä.