sunnuntai 12. lokakuuta 2014

Vierailijaluento markkinoinnin johtamisesta Alma AluemediassaOlemme kaksi liiketalouden kolmannen vuoden opiskelijaa. Saimme Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen –kurssilla tehtäväksi järjestää vierailijaluennon. Kriteerit olivat, että puhujan täytyisi olla jossakin markkinoinnin johdon tehtävissä, tai ainakin tietää aiheesta hyvin. Aloimme käydä läpi pirkanmaalaisia yrityksiä, ja pohdimme, kenen luentoa meistä itsestä olisi mielenkiintoista kuunnella. Päätimme heti valita jonkin suuren ja tunnetun yrityksen. Sellaisen, jonka markkinointiin jokainen pirkanmaalainen on varmasti joskus törmännyt.

Lähettelimme sähköpostia muutamaan paikkaan, ja pian alkoikin vastauksia tulla. Pari henkilöä joutui kieltäytymään muiden työkiireiden takia, mutta saimme vihdoin myös myöntävän vastauksen. Aamulehden tai virallisemmin Alma Aluemedian sisältömyynnin johtaja Jaakko Sipola lupasi tulla puhumaan syyskuun lopulla kurssillemme markkinoinnin johtamisesta.

Vierailijaluennon järjestämiseen kuului myös tapahtuman markkinointi. Luentotilana meillä oli käytössä tavallinen luokka, joten tilaisuus oli tarkoitus pitää pienimuotoisena. Lähetimme luentoa edeltävänä viikkona kutsun kaikkien likolaisten sähköposteihin. Seuraavalla viikolla muistutimme vielä kurssilaisiamme luennosta sähköpostilla. Lisäksi teimme pieniä flyereitä, joita jaoimme Campusravitan ruokalan ja C-aulan infokahvilan pöytiin.

Aamulehti on varmasti monelle TAMKin opiskelijallemmekin tuttu, joten oli hienoa saada vaikuttavasta alueemme mediasta mielenkiintoinen johtotason henkilö vierailemaan kurssillemme! Sipolalle annoimme ohjeistukseksi luennoida Aamulehden markkinoinnin keinoista, kanavista, budjetoinnista, kehittämisestä sekä tulevaisuuden suunnitelmista ja nimenomaan johdon näkökulmasta.  Tähän ohjeistukseen Sipola tarttuikin case-pohjaisesti.

Luennon aikana tuli esille useita hyviä pointteja, joista saimme aivan uuden näkökulman markkinoinnin johtamiseen. Tiesitkö, että Aamulehdessä markkinointi ja myynti kulkevat aivan käsi kädessä, tai että Aamulehti otti Facebookin käyttöön paremmin vasta vuonna 2014? Uskoisitko puolestaan, vaikka kyse on markkinoinnista, sen johtaminen on oikeastaan vaan prosessien seuraamista, eikä luovuudella ole suurta merkitystä. Seuraavaksi hieman faktoja, joita Sipola kertoi Aamulehden nykytilanteesta.

Alma Aluemedian kaupalliset toiminnot koostuvat mediamyynnistä, markkinoinnin ja myynnin ratkaisuista sekä sisältömyynnistä. Kaikki Alma Aluemedian lehdissä tapahtuva markkinointi ja myynti sisältyvät näihin kolmeen toimijaan.
Mediamyynti ja sisältömyynti ovat Alma Aluemedian kaupallisten toimintojen pääyksiköitä, joita myynnin ja markkinoinnin -yksikkö tukee. Mediamyynti on pääosin henkilökohtaista myyntityötä. Lisäksi suoramyynti on kaikista kustannustehokkain asiakashankinnassa. Kalleinta on verkko- / tilausmyynti. Sisältömyynnissä puolestaan varmistetaan levikki- ja lukijapeitto, vahvistetaan lukijasuhdetta sekä kasvatetaan tilaajien digitaalisten tuotteiden käyttöä.

Kuten arvata saattaa, perinteisen paperilehden tilaajamäärät ovat vähentyneet, joten esimerkiksi Aamulehdelle on elinehtona digitaalisten tuotteiden lisääminen. Tällä hetkellä liikevaihdosta 30 % tulee digitaalisesta mediasta. Tavoitteena on nostaa digitaalisen median osuus 50 %:iin liikevaihdosta vuoteen 2020 mennessä. Kuitenkin monet trendikkäistä markkinakanavista ehtii vanhentua ennen kuin niitä ehditään hyödyntää kuluttajille markkinoinnissa, esimerkiksi nuorten suosimat sosiaalisen median sivustot (Instagram yms.) Haasteena on, että Aamulehden on osattava tartuttava niihin asioihin, jotka ovat pysyviä, eikä ohimeneviä.

Aamulehden olisi siis tärkeää omaksua sosiaalisen median kanavien hyödyntäminen, mutta isona haasteena on keksiä, kuinka kuluttajia voi rahastaa palveluista, jotka he ovat tähän saakka saaneet verkossa ilmaiseksi. Esimerkiksi Spotify ja Netflix ovat onnistuneet luomaan tällaisen tuotteen.

Vielä lopuksi haluamme kertoa, että kyllä, Berocca-mainos on oikeassa; johtajat juovat Beroccaa pysyäkseen kokouksissa hereillä. Kahvia tai teetä Sipola ei juo ollenkaan!Kuvat: aamulehti.fi