tiistai 4. helmikuuta 2014

Älä jää yksin oppimisvaikeuksien kanssa!

Aina opiskelut eivät suju kuten on ajatellut ja suunnitellut, vaan opinnot voivat vaikeutua esimerkiksi lukivaikeuksien tai masennuksen vuoksi. Oppimisvaikeuksia voidaan vähentää luomalla mahdollisimman esteettömiä opiskeluympäristöjä. Tamkin ohjeistuksessa esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen opiskeluympäristön toteuttamista niin, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta opiskella yhdenvertaisesti muiden kanssa. TAMK on myös sitoutunut edistämään esteetöntä korkeakouluopiskelua, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi opintojaksoilla on mahdollista saada lisäopetusta ja tenteissä lisäaikaa. Ei siis kannata heittä kirvestä kaivoon opintojen suhteen, mikäli tekstin tuottaminen ei ole soljuvaa tai mieli on maassa. Apua ongelmiin saa ja sitä kannattaa rohkeasti pyytää!


Millaisia esteellisyyksiä oppimisessa ja opiskelussa sitten voi olla? Tavallisimpia tilanteita, joissa opiskelija tarvitsee tukea, ovat lukivaikeudet, sosiaaliset ongelmat, mielenterveysongelmat, fyysiset vammat ja pitkäaikaissairaudet. Pikaisestikin keskustelupalstoja vilkuillessa saa sen käsityksen, että esimerkiksi lukivaikeuksista kärsiviä pidetään laiskoina ja jopa tyhminä, joten jo senkin vuoksi olisi tärkeää, että ongelmista puhuttaisiin ja niihin haettaisiin apua. Laiskuudesta ja tyhmyydestä kun ei todellakaan ole kyse. 

Oppimista hankaloittavien ongelmien takia ei kannata jäädä yksin. Jotta opiskelu ei suotta kärsisi, olisi tärkeää hakea apua opintoihin jo niiden alkuvaiheessa. Tuki voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista ja se voi olla esimerkiksi lisäopetusta, lisäaikaa tentissä, yksilöllisestä suoritustavasta sopimista tai erilaisten apuvälineiden käytön mahdollistamista. Erityisjärjestelyiden toteuttamiseksi opiskelijan on haettava tukiseteliä, jolla tukea voi saada maksimissaan 20 tuntia lukuvuodessa. Mikäli siis tuntuu, että opiskelut syystä tai toisesta tökkivät, käy juttelemassa esim. opinto-ohjaajan, opettajatuutorin tai erityisopettajan kanssa, opiskelukavereita unohtamatta! Apua on saatavilla, kun sitä rohkeasti pyytää.

Lisätietoja esteettömyydestä ja oppimisvaikeuksista:

Sari Hanska-Aare, ammatillinen erityisopettaja, TAMK