torstai 28. marraskuuta 2013

Yrityskylä - Koululaisten oma yhteiskunta

Mikä Yrityskylä?

Taloudellisen tiedotustoimiston TATin koordinoima Yrityskylä on 6. – luokkalaisille suunnattu yhteiskunta, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö.

Yrityskylän tarina alkoi vuonna 2009, jolloin Helsinkiin perustettiin ensimmäinen Yrityskylä. Parivuotta myöhemmin Yrityskylä alkoi levitä ympäri Suomea, ja tänä syksynä Suomessa toimii jo kuusi yrityskylää.

Yrittäjyys kuuluu osana kuudesluokkalaisten opetussuunnitelmaan ja yrityskylä on oiva tapa oppia ja ymmärtää yrittäjyyttä sekä työelämää käytännön tasolla.

Miten Yrityskylässä toimitaan?

Yleensä yrityskylissä on vähintään 15 eri yrityksien ja julkisen palveluiden toimitilat. Jokaisella oppilaalla on Yrityskylässä oma ammattinsa, jossa hän toimii päivänaikana. Työstä oppilas saa palkkaa sekä toimii kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa. Yrityskylässä on kerrallaan noin 70 oppilasta.

Oppilaat opiskelevat opettajan johdolla taloutta ja yrittäjyyttä koulussa, ennen yrityskylää. Koulussa he myös hakevat haluamaansa työtä ja käyvät työhaastattelussa, jonka jälkeen opettaja jakaa oppilaille oman ammatin.

Yrityskylässä oppilaat työskentelevät omissa työtehtävissään. Oppilailla on päivän aikana yhteensä neljä työvuoroa ja kaksi vapaavuoroa, jolloin oppilas voi käydä esimerkiksi äänestämässä ja ostoksilla kaupassa. Palkka maksetaan oppilaille kaksi kertaa päivässä, joten oppilaat joutuvat miettimään omaa rahan käyttöään, tuhlaako kaiken heti vai säästääkö johonkin isompaan ostokseen.

Pirkanmaan Yrityskylä

Osana liiketalouden koulutusohjelman projektiopintoja opiskelijoilla oli mahdollisuus päästä työskentelemään ohjaajina Yrityskylässä. Yrityskylä oli mahdollista suorittaa osana Ammatillisten projektitöiden opintoja, suorituksesta saa kaksi opintopistettä.

Mukana oli noin 20 opiskelijaa, jotka oli jaettu kahdeksi ryhmäksi. Kumpikin ryhmä toimi viisi päivää Yrityskylässä kuudesluokkalaisten tukena ja turvana.

Jokaisella ohjaajalla oli yksi tai kaksi yritystä vastuullaan, riippuen yrityksen tehtävien haastavuudesta. Ohjaajien tehtävänä oli auttaa oppilaita yli kinkkisten paikkojen, kuitenkin kertomatta suoraa vastausta. Tarkoituksena siis oli antaa oppilaiden itse ajatella ja tehdä päätökset.

Ohjaajan oli pidettävä huolta aikatauluista, pitää huolta että oppilaat olivat oikeassa paikassa oikeaan aikaan, sekä katsoa, että oppilaat selviävät tehtävistään annetussa ajassa.

Koskiklinikka
Kansalaiset pääsivät äänestämään.
Aamulehti
Oppilaiden tekemiä mainoksia.
Tampereen Seudun Osuuspankki