perjantai 29. marraskuuta 2013

Viikko InnoEventissä

Viikko InnoEventiä on nyt ohi, ja kaikki ryhmät saavat huokaista helpotuksesta. Maanantain jälkeen luovuus päästettiin toden teolla valloilleen, ja perjantaihin mennessä kaikilla ryhmillä oli valmiit ideat tuomaristolle ja toimeksiantajille esiteltäviksi. Viikko meni vauhdilla, ja paljastan seuraavassa, mitä kaikkea oma ryhmäni InnoEventissä puuhasteli.

Luovuus valloillaan

Tiistai oli varattu käytännössä kokonaan ryhmätyöskentelyyn ja ideoiden työstämiseen. Ideoita tuli, ideoita meni, mutta pikkuhiljaa lennokkaistakin ajatuksista alkoi muotoutua jotain järkeväksikin luokiteltavaa. Täytyy muuten sanoa, että ainakin omalla ryhmälläni oli käskemättäkin hauskaa, ja ajatuksia vaihdettiin paljon muustakin kuin itse toimeksiannosta. Itse opin muun muassa, että siivouksessa käytettävä "rätti" ei ole rätti vaan pyyhe. Ja "lasta" on kuivain, ei lasta. Terveisiä vaan Armille ja Akille! Tiistaina esittelimme innovaation parhaimmistoa myös coacheille, jotka antoivat lisävinkkejä ideoiden jatkojalostamiseen. Omalle ryhmälleni kirkkain idea valkeni melko pian, mutta tiedän, että jotkut ryhmät etsivät sitä parasta vähän pidempäänkin.

Keskiviikkona jatkettiin siitä, mihin tiistaina jäätiin, mutta työskentelyä vauhditti iltapäivän deadline, johon mennessä paras idea piti jo olla paperilla toimeksiantajalle esiteltäväksi. Keskiviikon tapaaminen toimeksiantajan kanssa oli lähinnä tilannekatsaus, jossa saimme vielä lisää mietittävää innovaatioomme liittyen. Tutkailtuamme loppuviikon aikatauluja päätimme aloittaa raportin kirjoittamisen jo keskiviikkona. Raporttiin kirjattiin ideakuvauksen lisäksi mm. kohderyhmästä, taloudellisista kysymyksistä sekä siitä, mitä vaikutuksia uudella innovaatiolla olisi yrityksen toimintaan. Raportin lisäksi pohdimme myös seuraavan päivän videokuvauksia.


Torstaiaamuna videotiimi antoi viimeiset ohjeistuksensa kuvauksiin, minkä jälkeen ryhmät päästettiin viimeistelemään ratkaisujaan. Oma kuvausaikamme oli vasta päivän lopuksi, joten aikaa oli hyvin sekä suunnitella videoita että viimeistellä raportti. Videoita piti tehdä kaksi: yksi 15 sekunnin ja yksi 2 minuutin. Lyhemmässä oli tarkoitus nopeasti kertoa, keitä olemme ja mikä on ideamme. Pidemmän videon tarkoitus puolestaan oli myydä ideamme. 

Tänään perjantaina viikko sitten huipentui messuilla, jossa ryhmät esittelivät ratkaisujaan omilla osastoillaan. Aamu alkoi leppoisasti messuosastoa kasatessa, ja yhteentoista mennessä kaikki ryhmät olivat valmiina esittelemään ja myymään oman ideansa. Tuomaristo kiersi messuilla muutaman tunnin tutustumassa erilaisiin ratkaisuihin, ja jokaisesta toimeksiantoryhmästä valittiin yksi voittaja. Tämän vuoden paras innovaatio on vielä toistaiseksi paljastamatta, mutta voittaja ratkennee näillä minuuteilla. Omalle ryhmälleni lähetän ison kiitoksen, oli hauskaa tehdä töitä mukavan tiimin kanssa! Toivottavasti muillakin ryhmillä on samat fiilikset!

Viikon päätteeksi kelpaa kilistellä


Viestintäseminaarin tuulissa

Markkinoinnin kurssilla saimme mahdollisuuden kutsua puhujia oppitunneille. Moni kurssikaverini käytti tilaisuutta hyväkseen ja niin tein minäkin. Ja mitä mielenkiintoisia puhujia meillä vierailikin!

Viestintäseminaari huipensi laadukkaan luentojen liudan. Puhumassa oli sekä yrittäjä/ tankotanssitaiteilija Henriikka Roo sekä Viesti ry:n toiminnanjohtaja Pia Valtonen. 

Henriikan tarinaa oli valoittavaa kuunnella. Hän kertoi siitä miten tankotanssijan ura lähti käyntiin opiskeluaikoina ja miten rakas harrastus kehittyi mahdollisuudeksi tienata rahaa. Henriikka jakoi kuulijoilleen kuinka markkinointi ja viestintä ovat lisänneet tunnettuutta ja sitä kautta myyntiä. Tankotanssitaiteilija muutti koko Suomen käsityksen tankotanssista ja teki siitä taidetta, joka sopii koko perheelle. Ei huono idea!

Henriikan sanoin: "Usko omaan juttuusi, koska kukaan muu ei välttämättä usko" 

Pia on asiantuntija viestintään liittyvissä asioissa. Hän kertoi omasta kokemuksestaan työskennellä viestinnän ammatissa. Piaa kuunnellessa "rohkea rokan syö" -lausahdus sain aivan uuden merkityksen. Mitä haasteita hän selättikään omalla urallaan! Tämä tyylikäs nainen rohkaisi lähtemään viestintään liittyviin työtehtäviin ja avasi niiden sisältöä. 


Oppilaiden keskuudessa heräsi paljon kysymyksiä ja ajatuksia molempien puhujien stimuloimina. Seminaari oli ehdottomasti onnistunut. Näitä vaan lisää! 

Iso kiitos karismaattisille ja säteileville puhujillemme Henriikalle ja Pialle! :)

-Laura
Liiketalouden 3. vuoden opiskelija

torstai 28. marraskuuta 2013

Uusi opiskelumuoto liiketalouden opiskelijoille

Mitä on PBL?

Ongelmaperusteinen oppiminen eli PBL (Problem Based Learning) on opiskelumuoto, jossa opiskelijat kysymysten ja ongelmanasettelun kautta opiskelevat opetettavan asian. Opetustavassa yhdistetään teoria käytäntöön. Opiskelijalta vaaditaan sitoutumista tavoitteelliseen ja itseohjautuvaan opiskeluun, jossa opiskelija joutuu työskentelemään eri tavoin.

Opettaja toimii oppimisen ohjaajana ja koordinoijana. Hänen tehtävänsä on olla asiantuntijana ja ohjastaa opiskelijoita tarvittaessa.

PBL:n työmuotona toimii ryhmätyöskentely. Opiskelijat keskittyvät opettajan tuella oppimista virittäviin lähtökohtiin ja lähtökohdista nostamiensa oppimistarpeiden ja edelleen itsenäisesti opiskeltujen asioiden käsittelyyn. Yhteisissä ryhmäistunnoissa oppilaat voivat oppia asioita toisiltaan ja opettaa toisiaan. 

Opiskelu PBL:n avulla voi olla melko työlästä, mutta vastineeksi opiskelija kehittää omia taitojaan elämän jatkuvaan oppimiseen, ja sitä kautta itsensä ja työnsä jatkuvaan kehittämiseen. 


Markkinointi ja kansainvälisyys

Syksyn 2013 markkinointi ja kansainvälisyys kurssilla toisen vuoden opiskelijat ovat käyttäneet PBL opiskelumuotoa.

Tutoriaali-istunnon vaiheet

Opiskelijat on jaettu kolmeen pienenpään ryhmään. Tunneilla opiskelijat saavat lähtökohdan, jonka pohjalta ryhmässä pohditaan ja päätellään opiskeltava asia. Apuna pohdinnassa käytetään post- it lappuja, joille kirjoitetaan sanoja, joita tehtävän anto herättää. Tämän jälkeen sanat kerätään yhteen ja ryhmitellään. Opiskelijat käyvät verkkokeskustelua tai kirjoittavat esseen istuntojen välisenä aikana. Verkkokeskustelun ja esseen pohjina on käytettävä monipuolisesti eri lähteitä, vähintään viittä eri lähdettä, joka kerta. Seuraavan istunnon alussa asia puretaan puheenjohtajan johdolla keskustellen ryhmässä, tuoden keskusteluun faktoja sekä omia kokemuksia. Jokaisen purkuistunnon jälkeen opiskelijat saavat uuden lähtökohdan käsiteltäväksi.

Purkutilaisuuden mind map

Jokaisessa istunnossa on puheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa istuntoja ja tehdä esityslista seuraavaa purkuistuntoa varten. Sihteerin tehtävänä on avata esim. verkkokeskustelut sekä tehdä muistio istuntojen jälkeen.

PBL työmuoto otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön liiketalouden koulutusohjelmassa Tampereella. Ikaalisissa käytäntö on ollut jo aiemmin. Ikaalisista siirtyneet opiskelijat tunsivatkin jo käytännön, joka helpotti muille tavan omaksumista. Opiskelijoiden vastaanotto uudelle opiskelumuodolle on ollut vaihteleva. Osa on kokenut menetelmän hieman sekavana ja työläänä, kun taas jotkut ovat kokeneet sen hyväksi ja tehokkaaksi tavaksi sisäistää käsiteltävä asia. Purkuistunnot ovat hyvää valmennusta tulevaisuuden työelämään, ja se valmentaa hyvin esimerkiksi neuvottelutaitoja.

Yrityskylä - Koululaisten oma yhteiskunta

Mikä Yrityskylä?

Taloudellisen tiedotustoimiston TATin koordinoima Yrityskylä on 6. – luokkalaisille suunnattu yhteiskunta, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö.

Yrityskylän tarina alkoi vuonna 2009, jolloin Helsinkiin perustettiin ensimmäinen Yrityskylä. Parivuotta myöhemmin Yrityskylä alkoi levitä ympäri Suomea, ja tänä syksynä Suomessa toimii jo kuusi yrityskylää.

Yrittäjyys kuuluu osana kuudesluokkalaisten opetussuunnitelmaan ja yrityskylä on oiva tapa oppia ja ymmärtää yrittäjyyttä sekä työelämää käytännön tasolla.

Miten Yrityskylässä toimitaan?

Yleensä yrityskylissä on vähintään 15 eri yrityksien ja julkisen palveluiden toimitilat. Jokaisella oppilaalla on Yrityskylässä oma ammattinsa, jossa hän toimii päivänaikana. Työstä oppilas saa palkkaa sekä toimii kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa. Yrityskylässä on kerrallaan noin 70 oppilasta.

Oppilaat opiskelevat opettajan johdolla taloutta ja yrittäjyyttä koulussa, ennen yrityskylää. Koulussa he myös hakevat haluamaansa työtä ja käyvät työhaastattelussa, jonka jälkeen opettaja jakaa oppilaille oman ammatin.

Yrityskylässä oppilaat työskentelevät omissa työtehtävissään. Oppilailla on päivän aikana yhteensä neljä työvuoroa ja kaksi vapaavuoroa, jolloin oppilas voi käydä esimerkiksi äänestämässä ja ostoksilla kaupassa. Palkka maksetaan oppilaille kaksi kertaa päivässä, joten oppilaat joutuvat miettimään omaa rahan käyttöään, tuhlaako kaiken heti vai säästääkö johonkin isompaan ostokseen.

Pirkanmaan Yrityskylä

Osana liiketalouden koulutusohjelman projektiopintoja opiskelijoilla oli mahdollisuus päästä työskentelemään ohjaajina Yrityskylässä. Yrityskylä oli mahdollista suorittaa osana Ammatillisten projektitöiden opintoja, suorituksesta saa kaksi opintopistettä.

Mukana oli noin 20 opiskelijaa, jotka oli jaettu kahdeksi ryhmäksi. Kumpikin ryhmä toimi viisi päivää Yrityskylässä kuudesluokkalaisten tukena ja turvana.

Jokaisella ohjaajalla oli yksi tai kaksi yritystä vastuullaan, riippuen yrityksen tehtävien haastavuudesta. Ohjaajien tehtävänä oli auttaa oppilaita yli kinkkisten paikkojen, kuitenkin kertomatta suoraa vastausta. Tarkoituksena siis oli antaa oppilaiden itse ajatella ja tehdä päätökset.

Ohjaajan oli pidettävä huolta aikatauluista, pitää huolta että oppilaat olivat oikeassa paikassa oikeaan aikaan, sekä katsoa, että oppilaat selviävät tehtävistään annetussa ajassa.

Koskiklinikka
Kansalaiset pääsivät äänestämään.
Aamulehti
Oppilaiden tekemiä mainoksia.
Tampereen Seudun Osuuspankkimaanantai 25. marraskuuta 2013

InnoEvent on täällä!Nyt se alkoi, koko syksyn jännitetty ja odotettu, historiansa ensimmäinen Tampereen InnoEvent! Mitä se sitten tarkoittaa? Innovointikisaa, intensiivistä ryhmätyötä, kireitä aikatauluja, inspiraatiota ja varmasti myös perspiraatiota. Maanantaista perjantaihin 32 opiskelijaryhmää painii neljän eri toimeksiannon parissa. Ihan yksin ryhmiä ei ole jätetty ongelmia ratkomaan, vaan apuna ja tukena ovat ryhmäläisten lisäksi mm. 16 coachia sekä Y-Kampuksella toimiva Ideaclinic. Ja koska kyseessä on kisa, parhaat tietenkin palkitaan.

Tästä päivä alkoi

Aamun ensimmäinen työ oli rekisteröityä infopisteellä. Yhdeksään asti pitikin sitten vain odotella..

Odottelua

Inspiraatiota uuteen innovoivaan ajattelutapaan toi luovuuden ekspertti Adam Montandon, joka on ollut mukana mm. Tanskan InnoEventissä. Hänelle luovuudesta puhuminen tuntui todellakin olevan luonnollista. Keskeinen viesti opiskelijoille oli, ettei aina tarvitse mennä tietyn kaavan mukaan, vaan tarvitsee olla vain hieman erilainen ja myös uskaltaa tuoda se esiin. Niin Adamin kuin koko Innoevent-järjestäjäporukan yhteinen viesti (ja käsky!) oli pitää hauskaa. 

Erään ryhmän ensimmäinen Innotyö (kuvaus omista vahvuuksista)

Pienimuotoisen luovuusharjoituksen jälkeen toimeksiantajat antoivat oman näkökulmansa viikon tavoitteisiin. Teemana on luoda uusia vetovoimaisia matkailupalveluja venäläisille matkailijoille, mutta eri toimeksiantajilla lienee hieman erilaiset tavoitteet uusien ideoiden saamiseksi omaan toimintaansa.

Innoilua

Päivän aikataulu oli tiivis, ja pienen lounastauon jälkeen Virve Obolgogiani piti mielenkiintoisen luennon siitä, millainen on venäläinen turisti. Luento oli varmasti hyödyllinen opiskelijaryhmille ja uskoisin, että siitä olisi ollut iloa myös toimeksiantajille. Päivän lopuksi tiimit siirtyivät omiin ryhmätyötiloihinsa, ja loppupäivä kuluikin innostuneesti ideoidessa. Saapa nähdä, mitä loppuviikko tuo tullessaan!

torstai 21. marraskuuta 2013

TAMKille projektijohtamisen SM-hopeaa!

Tampereen ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijat Outi Lehtonen, Peppi Lehmussaari ja Paula Manninen voittivat hopeaa vuoden 2013Projektijohtamisen SM-kisoissa. Kisan järjesti YC Finland yhdessäProject Management Association Finlandin kanssa.

Outi Lehtonen, Peppi Lehmussaari ja Paula Manninen

Tänä vuonna kisaan haki ja osallistui 146 opiskelijaa. Kuusi parasta tiimiä taisteli mestaruudesta Helsingissä 11. marraskuuta järjestetyssä finaalissa. Tiimien tuli ratkaista yrityksen toimeksiannosta case-tehtävä ja esitellä ratkaisunsa projektijohtamisen ammattilaisista koostuneelle tuomaristolle.
Koko kisa käytiin englanniksi aina esikarsintatehtävistä finaalin loppuesityksiin. Tuomariston mielipide kilpailijoiden tasosta oli huikea – niin tuotokset kuin niiden esittäminen oli ammattimaista.

 Kilpailun voitti Oulun yliopisto ja kolmanneksi sijoittui Vaasan ammattikorkeakoulu.

TAMKin tiimin esitys

TAMKin tyttöjen menestys saavutettiin tiimityöllä ja hyvällä valmistautumisella kisaan. He näkevät hyvän sijoituksen ja siitä saadun diplomin valttikorttina työelämässä, sillä projektijohtaminen ja -työskentely on heidän mielestään nykypäivän ehdoton trendi liike-elämässä. Kaikki kolme ovat suuntautuneet opinnoissaan projektijohtajuuteen ja heidän mielestään se onkin suuntautumisvaihtoehtona yksi TAMKin liiketalouden kiinnostavimmista mahdollisuuksista.

Ajatellen valmistumista ja sijoittumista työelämään, Outi haluaa ehdottomasti jatkaa projektijohtamiseen suuntautumista. Hänen visionsa on työllistyä monipuolisiin ja vaihteleviin projektijohtajan tehtäviin  Paula puolestaan kokee projektijohtamisen ohella markkinoinnin työtehtävät mieleiseksi ja haluaisi päästä yhdistämään nämä kaksi liike-elämän osa-aluetta työtehtävissään. Peppi pitää vielä kaikki mahdollisuudet avoinna, mutta on saanut projektijohtamisesta ehdottomasti uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia tulevaisuuttaan ajatellen. Kaikki kolme valmistuvat vuoden sisällä.