tiistai 30. lokakuuta 2012

Opettajat vaihdossa

Vaihto-opettaja Hollanista

Jutta Becker oli liiketaloudessa vaihto-opettajana viikon 37. Hän asuu Saksassa Nettetalin kaupungissa lähellä Düsseldorfia. Opettajana hän toimii Fontysin yliopistossa Hollannissa Venlon kaupungissa. Hän on siellä neljättä vuotta aineinaan rahoitus ja laskentatoimi. Tämä oli hänen ensimmäinen vierailunsa TAMK:issa. Kesälomallaan hän oli pari viikkoa Kreikassa. Mukavimpana työssään hän pitää vaihtelevuutta, kansainvälistä työyhteisöä ja innostuneita opiskelijoita. Mitään ajankohtaista projektia hänellä ei juuri nyt ole tiedossa. Hän piti kovasti opetusviikosta täällä koulussamme. Vapaa-ajallaan hän urheilee ja harrastaa teatteria.

Kielikurssilla Cambridgessa

Lehtori Heli Leskinen oli kielikurssilla viikon 38 Cambridgessa. Kurssi oli EF:n järjestämä. Heli opettaa meillä kuudetta vuotta liiketalouden koulutusohjelmassa sekä IB:n päiväopiskelijoita. Kurssilla oli osallistujia Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Venäjältä, Ranskasta ja Brasiliasta. He opiskelivat pienryhmissä, joissa oli yhdeksän opiskelijaa. Koulutuksen tasoon Heli oli tyytyväinen,mutta opiskeluihin viikko on hieman liian lyhyt aika.

Hollannin amkit tutuiksi
 
Lehtorit Tuula Andersson ja Kirsi Tanner olivat myös viikon 38 Hollannissa. Korkeakoulut, joissa he vierailivat olivat Hogeschool Utrecht, Stenden Hogeschool Leeuwarden, Windesheim Hogeschool Zwolle ja Avans Hogeschool Breda. Hollannissa ollaan kansainvälisessä nettikaupankäynnissä huomattavasti edellä meitä, ja koulujen koulutusohjelmat ovat markkinointipainotteisia. Erona TAMKiin on myös se, että englantia opetetaan koko opiskelun ajan. Opiskelussa tähdätään vuorovaikutteiseen oppimiseen ja luokkahuoneet on suunniteltu toisin kuin meillä. Käytävillä on paljon avaraa tilaa ja pöytiä, joissa tietokoneen käyttö on mahdollista. Luokissa on pienryhmätiloja ja avaruutta tuovat lasiseinät, luokkiin esim. näkee sisälle. Esitykset pidetään ryhmissä mielipiteitä vaihtaen, PowerPoint-esitelmiä pidetään liian
yksipuolisina ja vähän vanhanaikaisina. Kaikissa kouluissa oltiin valmiita tekemään yhteistyötä esim. opettajanvaihdon muodossa. Opiskelijoiden virtuaalisessa yhteistyössä aikataulutus koetaan haasteena. TAMKissa parempaa on ehdottomasti ruokailu, sillä Hollannissa kouluissa voi kahviosta ostaa vain sämpylää tms. 

Lisää kuvateksti

keskiviikko 17. lokakuuta 2012

Alumni 2012 -seminaari päätti onnistuneen hankkeenTAMKin liiketalouden 2. vuosikurssin opiskelijat osallistuivat Projektinhallinnan ja organisaatioviestinnän opintojaksolla Alumni 2012 -hankkeeseen. Kyseessä oli projekti, jossa haluttiin selvittää TAMKista vuosina 2003 - 2007 valmistuneiden tradenomien urapolkuja ja heidän sijoittumistaan työelämään. Hankkeen toimeksiantajina toimivat projektihallinnan opettaja Anne-Mari Sainio sekä viestinnän opettaja Helena Lintunen.


Haasteita riitti, mutta hankkeen toimeksiantajat olivat tyytyväisiä lopputulokseen.
Hanke käynnistettiin 22.8.2012, jolloin opiskelijat järjestäytyivät projektiryhmiin ja hankkeelle valittiin ohjausryhmä. Hankkeen organisaatio muodostui ohjausryhmästä, kolmesta projektista sekä useasta osaprojektista. Hankkeen tarkoituksena oli perehdyttää opiskelijat projektinhallintaan ja siinä tarvittaviin valmiuksiin. Hankkeen tuotosta on myös tarkoitus hyödyntää TAMKin sisäisessä tiedottamisessa sekä ulkoisessa markkinoinnissa.

Seitsemän viikon työnteon tuloksena oli digitaalinen julkaisu (Prezi slideshow), jossa esiteltiin ja kuvattiin 40 TAMKista valmistunutta tradenomia, alumnia. Hanke päätettiin 10.10. järjestettyyn seminaariin, jossa digitaalinen julkaisu esitettiin. Seminaariin oli kutsuttu esiintymään kolme alumnia, jotka kertoivat oman tarinansa opiskelustaan, työurastaan ja tärkeistä elämänkokemuksistaan.

Seminaarin ensimmäinen esiintyjä oli Tuomas Rissanen, joka on toimitusjohtajana viittomapalvelualan yrityksessä nimeltä Sivupersoona. Tuomas aloitti TAMKissa syksyllä 2002 haaveenaan yrittäjyys, joten hän haki toisena vuonna Proakatemiaan. Tuomas toimi myös vuoden ajan Tamkon hallituksessa tuutorivastaavana. 

Tuomas Rissanen kannustaa opiskelijoita ottamaan kaiken hyödyn irti opiskeluajasta.

Valmistumisen jälkeen Tuomakseen otettiin yhteyttä Sivupersoonasta, jossa hän aloitti työt vuonna 2006. Vuodesta 2010 Tuomas on toiminut Sivupersoonan toimitusjohtajana, ja hänen tehtäviinsä kuuluu erityisesti henkilöstöjohtaminen. Suurin osa hänen työajastaan kuluu yrityksen sisäisen ja ulkoisen viestinnän parissa.

Toinen esiintyjä oli Roope Tähkä, joka toimii markkinointipäällikkönä Nokian Renkaiden omistamassa Vianor Group Oy:ssä. Roope opiskeli TAMKissa International Business -puolella 2002 - 2006 ja haaveili alusta asti markkinointipäällikön urasta. Hän hankki opiskeluaikana paljon kokemusta myyntityöstä ja pääsi Nokian Renkaille harjoittelijaksi.

Opiskelujen jälkeen Roopelle tarjottiin vakituista työpaikkaa Nokian Renkailta.  Vuonna 2010 hän eteni yrityksen markkinointipäälliköksi. Roope oli tyytyväinen TAMKin käytännönläheiseen koulutukseen, ja hän kannustaa opiskelijoita panostamaan harjoitteluun. Hänen mielestään on tärkeää tehdä sitä, mitä haluaa, eikä ajatella vain suuria tuloja.

Viimeisenä esiintyjänä oli Laura Honko, joka työskentelee Royal Canin Finland Oy:ssä. Hän opiskeli TAMKissa vuosina 1998 - 2003 suuntautumisenaan markkinointi ja viestintä. Laura suoritti harjoittelunsa Eläinlääkäriasemalla, jonne hän teki myös opinnäytetyönsä. Hän oli suorittanut aikaisemmin eläintenhoitajan tutkinnon. 

Vuonna 2005 Laura haki myymäläpäälliköksi Royal Caninin eläinkauppaan. Nykyään Laura toimii Royal Caninilla Pro Managerina, eli hän on vastuussa koirien ja kissojen aktiiviharrastajien ja kasvattajien asiakaspalvelusta ja ruokintaneuvonnasta. Laura kertoo, että erityisesti taloushallinnon kursseista on ollut paljon hyötyä työelämässä.

Laura Honko suosittelee opiskelijoita panostamaan etenkin taloushallinnon kursseihin.
Alumni 2012 -hankkeesta selvisi, että suurin osa oli tullut TAMKiin lukiopohjalta, ja osalla oli merkonomitutkinto. Useimmilla ei ollut ennen TAMKiin tulemista selkeää ammatillista päämäärää, vaan urasuunnitelmat selkeytyivät opiskelujen edetessä. Markkinointi ja viestintä oli selvästi suosituin suuntautumisvaihtoehto, ja toisena tuli taloushallinto. 

Alumnit olivat työllistyneet koulutuksen jälkeen hyvin, ja suurin osa heistä oli oman alansa töissä. Jatko-opintoja oli suoritettu mm. kauppakorkeakoulussa ja ammattikorkeakoulussa. Liiketalouden koulutusohjelman monipuolisuus tulee esille alumnien mitä erilaisimmissa urapoluissa. Yrittäjähenkisyyttä löytyi paljon, ja ”perinteisten” alojen lisäksi heidän joukossaan oli jopa yksi tutkijan uralle lähtenyt. 

Alumnit korostavat, että opiskeluaikana tärkeintä on oma aktiivisuus ja usko itseen. Opiskeluaikaa kannattaa hyödyntää luomalla suhteita yrityselämään ja tekemällä sellaisia valintoja, jotka edistävät omia urasuunnitelmia. Alumnit pitivät TAMKia arvostettuna kouluna etenkin korkean vaatimustason ja laajan kurssitarjonnan vuoksi.Sonja Välläri kertoo ajatuksiaan hankkeesta projektiryhmän jäsenen näkökulmasta.