maanantai 28. maaliskuuta 2011

Liiketalouden ja oikeudellisen asiantuntijuuden opinnot

Suosittelen lämmöllä Tampereen ammattikorkeakoulun oikeustradenomitutkintoa. Uskon vakaasti, että oikeustradenomin tutkinnolla tulee saamaan koulutusta vastaavan työpaikan. Itse opiskelin ensimmäisen vuoden liiketalouden parissa kadun toisella puolella ja päätin erikoistua oikeudelliseen asiantuntijuuteen juuri tulevaisuuden työtarjonnan vuoksi. Kyseisellä tutkinnolla on mahdollisuuksia päästä kunnan, valtion ja yksityisen työnantajan palvelukseen ja oman mielenkiinnon mukaan, vaikka jatkaa opiskelua myöhemmin.

Plussaa opinnoissa on lisäksi se, että oman mielenkiinnon mukaan pystyy valmistumaan nopeammassakin tahdissa tai muuten soveltamaan opintojen aikataulutusta esim. työskentelyn vuoksi. Vapaasti valittavia kursseja voi suorittaa jo heti ensimmäisestä vuodesta lähtien ja päiväopiskelun lisäksi voi kursseja oman aikataulun puitteissa suorittaa aikuisopiskelijoiden kanssa viikonloppuisin. Voit luoda itse aikataulusi, kuitenkaan unohtamatta pakollisia kursseja ja omaa vapaa aikaasi. :)

Vaikka itselläni on monien vuosien työkokemus liiketalouden puolelta, oli silti jo ensimmäinen vuosi itselleni erittäin opettava ja antoisa. Ensimmäisen vuoden pääpaino oli firmatoiminnassa eli harjoitusyritysympäristössä. Saimme itse oman mielenkiinnon mukaan perustaa sen alan yrityksen, jonka uskoimme menestyvän koulun sisällä pyöritettävässä yritysmaailmassa.

Työpaikalla tiimityöskentelyn taitaminen on tärkeää ja siihen saa hyvät valmiudet firmatoiminnassa. Oppiminen painottuu yhdessä tekemiseen ja oppimiseen. Tietenkin teoriaakin on, mutta paljolti esitelmät, firman kokoukset ja firman toiminnot eli tilaukset, myynti, laskutukset, kirjanpito sekä messuille osallistuminen tehtiin yhteistyössä ja niinhän se oikeassakin yrityksessä on.

Tekemällä oppii ja teoria antaa pohjan. Periodit olivat ensimmäisenä vuonna jaksotettu niin, että yrityksen toiminta aloitettiin nollasta ja kaikki yrityksen pyörittämiseen tarvittavat toimenpiteet tehtiin firmassa. Teoria kulki koko ajan mukana. Käytiin läpi liiketaloutta, kuten taloushallintoa, markkinointia, kansainvälistä kauppaa ja kirjanpitoa jne. Juridiikan opinnot alkoivat myös heti ensimmäisenä vuonna. Ryhmätöinä toteutimme isompia kokonaisuuksia kuten muun muassa liiketoimintasuunnitelman ja markkinointisuunnitelman.

Ensimmäisen vuoden juridiikan opinnoista sain varmuuden, että haluan erikoistua oikeudelliseen asiantuntijuuteen. Juridiikan opinnoissa on oppinut tiedon soveltamisen lisäksi etsimään tietoa niin lainsäädännöstä kuin oikeuskäytännöistäkin. Vaikka kursseilla luetaankin perusteita, on se ihan itsestä kiinni, kuinka syvälle ja monipuolisesti kyseisestä aiheesta haluaa lukea/opiskella. Opiskelu on toisena vuonna ollut aika itsenäistä ja se on myös lukukausiperiodeissa otettu huomioon. Ammattikorkeakoulun tasoisen opetuksen laadun takaavat asiaan vihkiytyneet opettajat sekä luentoja pitävät asiantuntijat.

Tulevaisuuden tavoitteeni on kihlakunnanulosottomiehen virka ja tällä hetkellä suoritan Pirkanmaan ulosottovirastossa syventävää 10 viikon työharjoittelua. Kihlakunnanvoudin Kari Virtasen insolvenssioikeuden kurssista on ollut työharjoittelussani päivittäin hyötyä ja juuri tämän kurssin avulla olen nopeammin sisäistänyt ja oppinut työtehtäviä, koska käsitteet ja periaatteet ovat tuttuja. Juridiikan opinnoista on ollut hyötyä myös siviilissä.

Nyt kun kevät on tulollaan ja aurinko paistaa voin tyytyväisenä toisen vuoden opiskelijana aloittaa opinnäytetyön tekemisen ja toivoa, että valmistuisin tänä vuonna. Voin hyvillä mielin suositella oikeustradenomin opintoja ja omaan valintaani olen ollut tyytyväinen.

Ei muuta kuin paperit sisään ja oikeudellisesta asiantuntijuudesta ammatti itsellesi. :)

Aurinkoisin kevätterveisin

Heli Sievola