maanantai 25. tammikuuta 2010

Oppilaitosten ja yrityksen yhteistyöstä syntymässä uusi yrittäjyysoppimisympäristö

Tampereen ammattikorkeakoulu, Demola ja Pupesoft-toiminnanohjausjärjestelmän kehittänyt Devlab synnyttävät yhteistyössä uutta yrityksen toimintaa simuloivaa oppimisympäristöä. Tarkoituksena on kehittää uudenlainen, avoimeen lähdekoodiin perustuva yrittäjyysoppimisympäristö korkeakouluopiskelijoiden käyttöön. Pilottivaiheessa oppimisympäristöä hyödynnetään TAMKin liiketalouden ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opinnoissa. Pitkän tähtäimen tarkoitus on laajentaa oppimisympäristön käyttöä liiketalouden myöhempiin opiskeluvuosiin, muille koulutusohjelmille sekä muihin korkeakouluihin.

Kehitystyötä rahoittaa SaTaVa-hanke, joka on Satakunnan, Tampereen ja Vaasan ammattikorkeakoulujen yhteistyöhanke. Hanke on saanut Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman kaksivuotisen kehittämisrahoituksen, ja sen ulkoisina rahoittajina toimivat maakuntaliitot. Sen tarkoituksena on kehittää laaja korkeakouluosaamiseen perustuva yrittäjyyttä tukeva innovaatio- ja oppimisympäristö mukana olevien korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välille.

Projektin myötä oppilaitoksilla on mahdollisuus lisätä käytännön yhteistyötä sekä muiden suomalaisten että ulkomaisten oppilaitosten kanssa. Lisäksi opiskelijat saavat käyttöönsä todentuntuisen oppimisympäristön käytännön harjoitteluun ja oppivat käyttämään yritysmaailman tietojärjestelmiä luonnollisesti osana sisältöopetusta. Oppimisympäristö on tarkoitus ottaa käyttöön opetuksessa syksystä 2010 alkaen.

SaTaVa:n nettisivut löytyvät osoitteesta:

http://www.opiskelijayrittaja.fi/