tiistai 24. helmikuuta 2009

Yritysprojektit liiketaloudessa


Liiketalouden koulutusohjelmassa tehdään opiskeluvuosien aikana useita yritysprojekteja. Jo ensimmäisenä vuonna päästään yritysprojektin makuun, kun liiketalouden ryhmät perustavat harjoitusyrityksiä. Jokaisella harjoitusyrityksellä on oma kummiyritys oikeasta yritysmaailmasta ja kummiyritykseltä saadaan arvokkaita vinkkejä harjoitusliiketoiminnan pyörittämiseen. Esimerkiksi oman harjoitusyritykseni kummiyritys oli ravintola Frankly.

Toinen vuosi puolestaan on täynnä yrityslähtöisiä projekteja. Alkuvuodesta tehdään projekti projektinhallintakurssin tiimoilta. Itse olin mukana kartoittamassa rekrytointiportaalien ominaisuuksia Plenwarelle. Projektijohtamisen erillisessä opintokokonaisuudessa tehdään taas yksi tai useampi työelämälähtöinen projekti ja valikoimaa piisaa usein todella laajalla skaalalla. Esimerkiksi siinä toteutuksessa, jossa itse olen tällä hetkellä mukana, tarjolla on ollut muun muassa kirjanpito-ohjelman ohjeistuksen ja tehtävien laadintaa, kahvilakonseptin auditointi, erään kauppakeskuksen mielipidekysely asiakkaille sekä Kauppaopettajapäivien organisointia.

Älykäs organisaatio -moduuli on puolestaan rakennettu ensimmäiseltä vuodelta tutun kummiyritysmallin mukaisesti. Siinä opiskelijat hankkivat itselleen kummiyrityksen ja moduulin neljästä osa-alueesta, henkilöstöjohtamisesta, toiminnan ja talouden ohjaamisesta, prosesseista sekä laatutyöstä, tehdään omat tehtävänsä yrityksen tiimoilta. Projektiluontoisimpia näistä ovat henkilöstöjohtamisen sekä toiminnan ja talouden ohjaamisen raportit, joissa pureudutaan johonkin kummiyrityksen toiminnan osa-alueeseen ja annetaan sinne mahdollisesti myös kehittämisehdotuksia.

Toisen vuoden tutkimus- ja kehittämistoimintamoduuli pitää niin ikään sisällään toimeksiantoprojektin. Oma ryhmämme tekee esimerkiksi opintopoliittista kyselyä Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalle. Aihe voi tulla siis myös muunlaiselta organisaatiolta kuin yritykseltä, mutta pääperiaatteissaan projektit ovat silti samankaltaisia toteutuksen luonteeltaan.

Toimeksiantoprojektit, jotka tulevat siis yrityksiltä tai muilta organisaatioilta, ovat erinomainen oppimismuoto. Niissä pääsee soveltamaan oppimaansa ja lisäksi ne ovat konkreettisesti kiinni siinä oikeassa työelämässä, johon jokainen tradenomiopiskelijakin valmistuttuaan tähtää.