sunnuntai 9. maaliskuuta 2008

Liiketalouden opinnoista

Blogissamme matkailu näyttää hieman korostuneen, joten paluuna maan pinnalle kerron liiketalouden opintojen rakenteesta eri vaihtoehtoineen.

TAMKin liiketalouden koulutusohjelmassa opinnot kestävät kolme ja puoli vuotta ja tutkintonimikkeeksi opintojen päättyessä tulee tradenomi.

Ensimmäisenä vuotena opiskelijoista muodostetaan tiimejä, jotka perustavat virtuaalisen harjoitusyrityksen, jonka puitteissa opitaan liiketoiminnan perusasioita. Harjoitusyrityksille järjestetään esim. sekä kansallisia että kansainvälisiä messuja, joihin opiskelijat osallistuvat. Jokaisella tiimillä ja samalla jokaisella opiskelijalla on koko opintojensa ajan valmentaja. Valmentajuuteen sisältyy mm. erilaisten työelämävalmiuksien oppimista.

Ensimmäisen vuoden jälkeen osa opiskelijoista jatkaa ProAkatemiassa perustaen siellä osuuskunnan, joka harjoittaa todellista liiketoimintaa opiskelijan opiskeluajan. Joskus yritykset jäävät elämään vielä opintojen loputtua. Oppiminen tapahtuu ProAkatemiassa mm. kirjoja lukemalla ja tekemällä oppimalla.

Toisena vaihtoehtona on opiskella tutkintoa hieman perinteisemmällä tavalla, jossa toisena vuotena syvennetään laaja-alaista liike-elämän osaamista opiskelemalla integroituja usean oppiaineen kokonaisuuksia, moduuleja. Opintojaksojen nimet ovat Älykäs organisaatio, Kannattava asiakkuus, Taloudellinen päätöksenteko, Projektinhallinta ja T&K-työkalut. Osa kielistä on integroitu opintojaksoihin ja osa kielistä opiskellaan erikseen. Esim. saksan kielen ryhmät tekevät osana opintojaksoa opintomatkan Saksaan. Osa opiskelijoista suuntautuu jo toisen vuoden lopussa projektiosaamiseen.

Kolmannen vuoden opinnoissa voi erikoistua taloushallintoon, markkinointiin ja kansainvälisen kauppaan. Kansainväliset opintojaksot toteuttaa Liiketalouden englanninkielinen koulutusohjelma. Kolmantena vuotena suoritetaan työharjoittelujakso ja aloitetaan tutkintotyö. Kolmanteen vuoteen kuuluu myös yrityspelisimulaatio, jonka pelaaminen vaatii opiskelijoilta monipuolista liike-elämän ymmärrystä. Lisäksi opintojen aikana on tarjolla monialaisen TAMKin muu opintotarjonta, virtuaaliopinnot ja esim. erilaisten projektien toteuttaminen.