maanantai 12. helmikuuta 2018

Haastattelussa: Palvelu- ja projektiliiketoiminnan tradenomi YAMK

Aikuisille suunnatut ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (YAMK) ovat suunniteltu työelämän tarpeisiin ja tarkoituksena on syventää asiantuntijoiden ammatillista osaamista. Tutkintoon hakeutuvilla henkilöillä tulee olla korkeakoulututkinto sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus.

YAMK-tutkinnon laajuus on 60–90 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää 1-2 vuotta. Tutkinnon suorittaminen on mahdollista myös töiden ohessa, koska lähipäiviä on vain 2-4 kuukaudessa. YAMK-tutkinnolla saat samat kelpoisuudet julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinnolla. 

TAMKissa on tällä hetkellä tradenomeille tarjolla peräti neljä erilaista ylemmän AMK:n koulutusta. Sain kunnian haastatella tätä kirjoitusta varten ystävääni Riinaa, joka on suorittanut YAMK-tutkinnon TAMKissa vuosina 2016 - 2017. Riina opiskeli palveluliiketoiminnan johtamista, ja hän on matkailun tradenomi aikaisemmalta koulutukseltaan, Riina valmistui TAMKista nimikkeellä Palvelu- ja projektiliiketoiminnan tradenomi YAMK.

Kuva 1. Lähde Pixabay

Riina kertoi, että koulutukseen haettiin opinnäytetyön aiheella. Kyseisen tutkinnon laajuus on 90 op, ja opinnot koostuivat kaikille pakollisista syventävistä opinnoista (30 op), vaihtoehtoisista opinnoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). Lähiopetusta oli joka toinen torstai-ilta ja perjantaipäivä, muuten työskenneltiin itsenäisesti. Riina aloitti opinnäytetyön tekemisen jo pian koulun alettua, ja työsti sitä muiden opintojen ohessa lopun matkaa. Ensin hän keräsi aiheesta tietoa esimerkiksi kirjoista ja haastattelujen avulla. Opinnäytetyön tarkoitus on kehittää jotakin osa-aluetta esimerkiksi omalla työpaikalla. 

Pääsääntöisesti opintojen rakenne oli seuraavanlainen; torstai iltaisin ja perjantaisin järjestettiin TAMKilla luentoja ja tämän jälkeen aiheesta tehtiin tehtävä seuraavalle kerralle. Tehtävät sijoittuivat esimerkiksi omaan työpaikkaan. Usein kyseessä oli yksilötyö, mutta myös ryhmätöitä tehtiin. Tehtävät olivat usein kehittämistehtäviä ja hyvin käytännönläheisiä. Seuraavalla tapaamiskerralla oli joko tehtävien purku tai palautus opettajalle. Luennot käsittelivät eri aihealueita, ja luennoitsijoita oli myös yritysmaailmasta ja esimerkiksi Tampereen Teknilliseltä yliopistolta (TTY).

Kuva 2. Lähde Pixabay

Riina kertoi, että voi lämpimästi suositella YAMK opintoja kaikille. Hän piti erityisesti siitä, että opiskelu oli käytännönläheistä ja luennoitsijat ja opettajat olivat osaavia ja innostavia. Hän piti opintojaan erittäin hyödyllisinä ja kertoi niiden edistäneen niin omaansa kuin opiskelutovereidensakin uraa. Vaikka kyseiset opinnot oli tarkoitettu tradenomeille, oli Riinalla opiskelutovereita myös muista lähtökohdista. Tarvittavat tiedot ja taidot oli saatettu hankkia työelämästä, kunhan pohjalla oli korkeakoulututkinto, myös yliopistosta valmistuneita maistereita oli mukana.

Arene ry (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) on julkistanut ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja koskevan rakenteellisen kehittämisen raportin Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutus osaamisen uudistajana ja kansallisena koulutusinnovaationa. Arene on ottanut siinä kantaa muun muassa YAMK-tutkinnon tutkintonimikkeeseen. Raportissaan he ehdottavat, että tutkintonimike muutetaan muotoon maisteri (AMK), esimerkiksi Liiketalouden maisteri (AMK)” tai “Tietojenkäsittelyn maisteri (AMK)”. Tämä mahdollisesti lisäisi kyseisen tutkinnon tunnettavuutta. Halutessasi asiasta voit lukea lisää Arenen omilta sivulta eli täältä.

TRAL (Tradenomiliitto) on myös kirjoittanut aiheesta, voit tutustua siihen täältä.

Lisää tietoa TAMKin YAMK-opinnoista löydät täältä.

tiistai 23. tammikuuta 2018

Teemaseminaari: Tradenomin tutkinnolla menestykseen

Maanantaina 22.1. toisen vuoden liiketalouden opiskelijaryhmä järjesti teemaseminaarin osana Hyvät työelämävalmiudet 2 -kurssia. Seminaarin otsikko oli Tradenomin tutkinnolla menestykseen. Esiintyjinä olivat TAMKista valmistuneet alumnit Kopla Gamesin toimitusjohtaja Mika Kuusisto, Lune Groupin Creative Manager Jenny Alhonen sekä Elenia Palveluiden palveluvastaava Emma Mäki-Kala.

Verkostoitumista vaikka kissanristiäisissä


Kopla Games Ltd:n toimitusjohtaja Mika Kuusisto korosti Proakatemialla tehtyjen projektien kautta saamaansa käytännön oppia työelämässä. Konkreettinen myyntityö ja ihmisten kanssa toimiminen tulivat tutuiksi jo kouluaikana. Pelialasta kiinnostuneena, ja tietojenkäsittelyä ensin lukeneena, hän lähti kuitenkin yrittäjyyden perässä Proakatemialle. Opiskelu on siellä projektimuotoista ja itsenäistä. Kuusisto mainitsi oppineensa kouluaikana vihdoin opiskelemaan itseään varten. Hän erityisesti suositteli kaikille kirjojen lukemista perus metataitojen ja oppimisen kannalta. 

Hän suhtautuu liike-elämän asioihin niin, että ne eivät ole rakettitiedettä, vaan käy asioihin itse rohkeasti kiinni. Kuusisto, kuten muutkin puhujat suosittelivat vaihtoon lähtemistä erittäin lämpimästi. Samanhenkisten ihmisten kohtaaminen missä tahansa, Kuusiston tapauksessa peli-, tekniikka- ja yrittäjyystapahtumissa poiki hänelle laajan verkoston, josta on myöhemmin ollut hyötyä. Omaan kiinnostuksenkohteeseen liittyvissä pienissäkin tilaisuuksissa voi solmia korvaamattomia suhteita samanmielisten kanssa. 


Harrastuksista hyötyä


Lune Groupin Creative Managerina sekä sivutoimisena yrittäjänä työskentelevä Jenny Alhonen huomasi tradenomikoulutuksensa hyödyt käytännössä vasta myöhemmin opiskellessaan toisella asteella. Hän opiskeli graafista suunnittelua Tredun aikuispuolella, ja huomasi itseensä juurtuneen markinoinnillisen ja myynnillisen ajattelutavan sekä ongelmanratkaisukyvyn. Visuaalisten ilmeiden ja markkinointimateriaalien tuottajana sekä Suomessa että globaalisti, Alhonen näkee välittömän hyödyn sekä opiskeluvaihdostaan että harrastuksistaan. Hän kannustaa harrastamaan, sillä harrastuksista voi olla yllättävää hyötyä työelämässä. Alhoselle projektijohtamisen opintosuuntaus antoi hyvin eväitä työskennellä projektimuotoisesti asiakkaiden kanssa.Ole hyvä tyyppi ja löydä paikkasi


Elenia Palvelut Oy:n palveluvastaava Emma Mäki-Kala puhui tradenomitutkinnon antamien taitojen lisäksi hieman laajemmin työelämästä, ja siitä millainen on ns. "hyvä tyyppi" työpaikalla. Ensin kannattaa irtautua juurtumisesta mielikuviin tradenomin tutkinnosta ja siitä millaista työtä "pitäisi" tehdä. Hän kannustaa sanomaan vastaan tuleville tilaisuuksille useammin "kyllä" kuin "ei" ja tarttumaan erilaisiin mahdollisuuksiin. Itseään ja työtään kehittävä asenne, asioiden tuominen ilmi, muutosmyönteisyys ja toisten kannustaminen ovat hänen mukaansa myös "hyvän tyypin" ominaisuuksia.

Tradenomina hän kiittää laajasta ymmärryksestään asioihin yrityselämässä. Laaja-alainen yleistietämys nopeuttaa oppimista ja kehittämisprosessia. Oman jutun löytäminen tutkinnon sisällä on helpompaa kun osaa perusteita kattavasti. Myös Mäki-Kala mainitsee vaihdon ja projektiopinnot tärkeänä saumana työssään. Lisäksi hän nosti sisäisen laskentatoimen, henkilöstöjohtamisen ja erilaiset raportit oleellisiksi nykyisen työnsä kannalta.

Seuraava seminaari järjestetään 19.2. teemalla itsensä johtaminen.